Nordic Sustainability Expo 2023

Om Nordic Sustainability Expo 21-22 maj 2024

Nordic Sustainability Expo utgår från Agenda 2030 och är Nordens viktigaste mötesplats för kunskap, innovation, inspiration, diskussion och lösningar. Mötesplatsen samlar ett brett spektrum av företag, organisationer och innovatörer som alla delar en gemensam vision om att främja hållbar utveckling. Genom utställningar, seminarier och nätverksmöjligheter erbjuder mässan en plattform för att dela kunskap, presentera nya idéer och visa upp de senaste innovationerna inom området.

Att ställa ut på Nordic Sustainability Expo ger företag och organisationer möjligheten att visa upp sina hållbara produkter, tjänster och initiativ för en engagerad publik. Det är en unik chans att öka synligheten för sitt hållbarhetsarbete, knyta värdefulla kontakter och inspireras av andra aktörer inom branschen.

För besökare är Nordic Sustainability Expo en ovärderlig möjlighet att utforska de senaste trenderna och lösningarna inom hållbarhet, samt att delta i diskussioner och lära sig av experter på området. Genom att besöka mässan kan man få inspiration till att ta mer hållbara beslut både i sitt personliga och professionella liv, samt vara en del av den positiva förändringen mot en mer hållbar framtid.

Årets tema är HUR

Vi står idag inför stora hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid. Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och skapa en gemensam framtidstro.

Nordic Sustainability Expo är den plattform alla nu efterfrågar - en mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap, innovation och lösningar, idag och imorgon.

Vi befinner oss halvvägs till 2030 och behovet av att hitta lösningar och dela kunskap för att accelerera omställningen till hållbara verksamheter, har aldrig varit större än nu. Kraven från konsumenter, kunder, medarbetare, myndigheter och inte minst EU:s taxonomi, blir allt större och nu måste vi öka takten i förändringsarbetet och fokusera på hur.

Hur når vi de globala målen i tid?
Hur får vi omställningen att gå fortare?
Hur kan vi tillsammans hjälpas åt?
Hur uppnår vi cirkulär produktion och konsumtion? 
Hur säkerställer vi att nya innovationer och lösningar får genomslag?


 

Nordic Sustainability Expo är den självklara mötesplatsen för dig som vill:

Läs mer om de Globala målen här:

Globala målen

Missa inga nyheter!

Håll mig uppdaterad på Nordic Sustainability Expos nyheter och aktiviteter.