Frida Panoussis och Helena Ljungros

Yrke: Live-illustratör och mötesritare

2023-05-02

Det finns många namn för att rita på möten. Graphic recording, visual recording, graphic facilitating, visual scribe, doodling, wall illustration, visuella anteckningar, grafisk visualisering, live-rita eller som Frida Panoussis också kallar det - mötesrita. Så många ord och varianter för något som ska vara enkelt och tydligt. 


Om du deltog på Nordic Sustainability Expo 2022 så såg du säkert Frida Panoussis och Helena Ljungros på plats som live-ritade under varje föreläsning. Frida och Helena illustrerade med hjälp av text, bilder och symboler allt som sades på scenerna och materialet växte fram i takt med att mässan försiggick. 


Många besökare stannade och tog bilder och eftersom ritningarna både sammanfattade vad som sades på scenerna, var ett roligt inslag att kika på och utgjorde en perfekt summering om du inte hunnit lyssna på en föreläsning på plats. 


Att mötesrita handlar alltså om att rita när någon talar. Mötesritare visualiserar och sammanfattar det som sker under möten, föreläsningar eller ett event. Och Frida och Helena är två av få, med denna unika kompetens: att simultant lyssna och rita för att ge en extra dimension med hjälp av minnesbilder. Med mångårig erfarenhet från näringslivet, utbildningar och kundmöten tillför de den samsyn som så väl behövs i dagens komplexa verklighet.


Kom och kika på FridaRit och RemembeRit in action den 9–10 maj under Nordic Sustainability Expo.