Nordic Sustainability Expo 2023

Nordic Sustainability Expo 9-10 maj 2023

Mötesplatsen för ett konkurrenskraftigt och hållbart företagande.

Vi står idag inför stora hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid. Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och skapa en gemensam framtidstro.

Nordic Sustainability Expo är den plattform alla nu efterfrågar - en mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap, innovation och lösningar, idag och imorgon.

• Hur går vi från linjär till cirkulär produktion och konsumtion?
• Hur kan företag accelerera arbetet mot en fossilfri och klimatneutral organisation?
• Hur maximeras hållbarhetsarbetet ur ett lönsamhetsperpektiv?
• Hur ser den hållbara staden och samhället ut idag – och imorgon?
• Hur säkerställer vi livsmedelsförsörjningen?

 

Cirkulär konsumtion & produktion

År 2040 ska Sverige som land ha övergått till ett cirkulärt samhälle, vilket är en förutsättning för att nå klimatmålet 2045. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.

Hållbara städer och samhällsansvar

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

Klimatomställning

Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll senast år 2045. Att nå dit kommer bli en stor utmaning för hela samhället. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen förenad med möjligheter till stora positiva synergieffekter, som renare luft och tryggare energiförsörjning.