folk och byggnad

NORDIC SUSTAINABILITY EXPO 9-10 MAJ 2023

FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV

Vi står idag inför stora hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid. Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och skapa en gemensam framtidstro.

Nordic Sustainability Expo är den plattform alla nu efterfrågar - en mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap, innovation och lösningar, idag och imorgon.

• Hur går vi från linjär till cirkulär produktion och konsumtion?
• Hur kan företag accelerera arbetet mot en fossilfri och klimatneutral organisation?
• Hur maximeras hållbarhetsarbetet ur ett lönsamhetsperpektiv?
• Hur ser den hållbara staden och samhället ut idag – och imorgon?
• Hur säkerställer vi livsmedelsförsörjningen?

 

Klimatomställning

Digitalisering, delningstjänster och en mer cirkulär ekonomi skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher.

Läs mer »

Socialt samhällsansvar

Idag finns en finns en förväntan från många intressenter att företag inte endast ska skapa värde till sina egna bolagsägare, utan också skapa värde för samhället i stort.

Läs mer »

Cirkularitet

År 2040 ska Sverige som land ha övergått till ett cirkulärt samhälle, vilket är en förutsättning för att nå klimatmålet 2045.

Läs mer »