folk och byggnad

NORDIC SUSTAINABILITY EXPO 17-18 MAJ 2022

FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV

Vi står idag inför stora hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid. Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och skapa en gemensam framtidstro.

Nordic Sustainability Expo är den plattform alla nu efterfrågar - en mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap, innovation och lösningar, idag och imorgon.

• Hur går vi från linjärt till cirkulärt?
• Hur gör vi verksamheten fossilfri?
• Hur håller vi oss konkurrenskraftiga?
• Hur mäter vi våra framsteg?
• Hur ser den senaste forskningen ut?

NSE

Klimatomställning

Digitalisering, delningstjänster och en mer cirkulär ekonomi skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher.

Läs mer »

Socialt samhällsansvar

Idag finns en finns en förväntan från många intressenter att företag inte endast ska skapa värde till sina egna bolagsägare, utan också skapa värde för samhället i stort.

Läs mer »

Cirkularitet

År 2040 ska Sverige som land ha övergått till ett cirkulärt samhälle, vilket är en förutsättning för att nå klimatmålet 2045.

Läs mer »

Mätning & Kommunikation

Europa står inför en omfattande grön omställning med nya regler och skärpta krav. Med den gröna given kommer EU att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Läs mer »

Hållbart Ledarskap & Acceleration

Detta är omställningens årtionde, för att lyckas behöver alla hjälpas åt för att skynda på förändringen mot ett hållbart samhälle.

Läs mer »