Nordic Sustainability Expo 2023

Årets tema är HUR

Vi står idag inför stora hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid. Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och skapa en gemensam framtidstro.

Nordic Sustainability Expo är den plattform alla nu efterfrågar - en mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap, innovation och lösningar, idag och imorgon.

Vi befinner oss halvvägs till 2030 och behovet av att hitta lösningar och dela kunskap för att accelerera omställningen till hållbara verksamheter, har aldrig varit större än nu. Kraven från konsumenter, kunder, medarbetare, myndigheter och inte minst EU:s taxonomi, blir allt större och nu måste vi öka takten i förändringsarbetet och fokusera på hur.

Hur når vi de globala målen i tid?
Hur får vi omställningen att gå fortare?
Hur kan vi tillsammans hjälpas åt?
Hur uppnår vi cirkulär produktion och konsumtion? 
Hur säkerställer vi att nya innovationer och lösningar får genomslag?