Från fossilbaserat till biobaserat

Hur vi förändrar nonwoven-branschen. Från fossilbaserat till biobaserat, biologiskt nedbrytbart och hemkomposterbart – med sidoströmmar från livsmedelsindustrin.

Talare: Mårten Hellberg, VD OrganoClick

Speakers corner