Become the most just technology company by 2030

En föreläsning om att arbeta mot målet att bli ”Bli det mest rättvisa teknikföretaget 2030”, genom att vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringar, skydda mänskliga rättigheter och påskynda digital rättvisa. Med fokus på hållbart ledarskap, cirkuläritet, net zero, ansvarsfulla leverantörskedjor och samhällsansvar.

Talare: Maria Collin - Head of Sustainability & Global Sustainable Procurement Program, HP

Expo scenen