Caroline Åberg chef på UNDP Sverige

UNDP Sverige hjälper företagen att nå Globala målen

2023-09-18

FN:s utvecklingsprogram UNDP, leder FN:s arbete med att bekämpa de orättvisor som orsakas av fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. I Sverige arbetar UNDP för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. En viktig del är att hjälpa och stötta näringslivet i Sverige med rapporter, idéer, erfarenhetsutbyte samt case studies. Mycket av informationen går att hitta på hemsidan www.globalamalen.se

Vi pratade med Caroline Åberg, chef på UNDP Sverige om hur de arbetar. 

Vilka är de största utmaningarna för svenska företag idag enligt dem själva?
Det är inte enkelt att som svenskt företag navigera i alla olika former av hållbarhetsverktyg och hur de förhåller sig till varandra. Näringslivet har en viktig roll att spela men det krävs också rätt förutsättningar från politiken. Långsiktiga förutsättningar som möjliggör att näringslivet kan investera i hållbar utveckling och att det lönar sig affärsmässigt. Det behövs tydligare direktiv som gör det enklare för företag att uppfylla målen och se hur de hänger ihop i alla dess dimensioner. Målen ger oss ett gemensamt språk och håller ihop kursen i en alltmer splittrad värld. Vi måste dela idéer, framsteg och innovationer och tillvarata den data som finns för att accelerera mot 2030.
 
Lyckligtvis är affärsplanen för hållbar utveckling starkare än någonsin: Att byta till en grön ekonomi kan ge en direkt ekonomisk vinst på 26 biljoner dollar fram till 2030 jämfört med business-as-usual. Att nå målen till 2030 skulle öppna upp 12 biljoner dollar av globala affärsmöjligheter. 

Hur arbetar UNDP för att stötta företagen i Sverige i deras arbete med att uppnå de globala målen? 
 – På UNDP ser vi behovet av en tydlig röst ifrån näringslivet. För att vi ska nå Globala målen till 2030 är det avgörande att skapa möjliggörande miljöer, stärka kapaciteten, inspirera och möjliggöra att privat kapital styrs till hållbara investeringar. Innan COVID-19 pandemin var finansieringsgapet för att nå Globala målen 2,5 biljoner US dollar per år. Enligt OECD har den siffran nu ökat med över 50% till minst 4,2 biljoner dollar. Det är mycket pengar, men faktum är att det just nu finns 463 biljoner dollar i globala tillgångar. Vi behöver alltså omfördela mindre än 1% av dessa per år för att Agenda 2030 ska bli verklighet. Därför har UNDP ett ambitiöst mål att mobilisera 1 biljon dollar i offentliga och privata investeringar för Globala målen fram till 2025.Som en del i det arbetet bidrar UNDP bland annat till att driva igenom viktiga reformer som gör det enklare att starta och driva företag i utvecklingsländer och att koppla privata investeringar till nationella utvecklingsbehov. Vi samarbetar även direkt med privata företag och investerare för att integrera Globala målen i deras affärsstrategier och styrningsdokument.
 
Har du några konkreta goda exempel som du vill lyfta fram som företag har gjort som andra kan inspireras av? 
– Det finns många företag runt om i världen som varje dag tar viktiga steg mot att främja hållbar utveckling och integrera Globala målen i sina affärsstrategier. För att lösa många av våra samhällsutmaningar måste vi samarbeta och koppla samman rätt kompetens med de behov som finns. Här ser vi att näringslivet och till exempel organisationer som Norrsken med deras nätverk av unga entreprenörer och investerare spelar en otroligt viktig roll.  När vi tillsammans med Norrsken öppnade upp för ansökningar till deras globala acceleratorprogram förra året fick vi över 2000 ansökningar. Av de 20 bolag som i slutändan antogs var 9 av dem från länder i Afrika. Det är en viktig påminnelse om att lösningar finns över hela världen och att det är vårt gemensamma ansvar att stärka och ta vara på den kompetensen.