Bild av LInda Elmén, Hållbarhetschef på Stockholmsmässan och en monter från NSE 2023

För utställare: Gör ert mässdeltagande hållbart

2024-01-29

Stockholmsmässans hållbarhetschef Linda Elmén ger utställare sina bästa tips och råd för ett deltagande med lägre klimatpåverkan. Allt handlar om planering och cirkulärt tänk, säger hon. 

−Störst skillnad kan du göra före mässan, det gäller att planera ditt deltagande. Genom att designa montern med hållbarhet i åtanke, exempelvis genom återbruk och cirkuläritet kan man göra stor skillnad. Låna eller hyr möbler som kan användas igen och här hos oss kan du hyra i princip allt du behöver för ett deltagande, såsom tex väggar, lampor, AV-utrustning, mattor och möbler, och på så sätt blir din monter helt cirkulär. Våra hyrmattor återbrukas ca 25–30 gånger. Mattan borstas och dammsugs i en maskin efter varje användning, inget vatten eller kemikalier behövs. Genom att hyra på plats minskas också onödiga transporter till och från mässan, säger Linda Elmén. 

Om man har tänkt att producera skyltar, banderoller, rollups och beachflaggor, vilket är vanligt på mässor är det smart att printa utan datum så att de kan återanvändas vid nästa mässa.  Tänk på materialval och att printa på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Till exempel finns Svanen-märkta och miljöcertifierade tryckerier. Detsamma gäller arbetskläder och mäsströjor. Undvik onödiga utskrifter genom att synliggöra ert deltagande på Stockholmsmässans digitala skyltar och i er företagsprofil online på mässans hemsida.

Resor och boende
Planera resan och boendet, säger Linda.
−Stockholmsmässan ligger bara 10 min med tåg från Stockholms Central och 45 minuter från Arlanda. Bjud in besökare och samåk med dem. På mässområdet finns Scandic Talk Hotell där utställare och besökare kan välja att bo för att slippa åka fram och tillbaka. 

Mat och give-aways
Maten är alltid viktig vid evenemang och alla restauranger och caféer på Stockhomsmässan är Kravmärkta (steg 1). 

−Rådgör gärna med vår restauratör, Mässrestauranger för att boka mat med mindre klimatavtryck och beställ gärna en vattenbehållare i stället för vattenflaskor i din monter. Det ni bjuder på i montern signalerar ert hållbarhetsarbete, undvik onödiga give-aways och servera kravmärkt kaffe, snacks, etcetera tipsar Linda vidare. 

Avfallshantering
När mässan är över är avfallshanteringen en viktig del. Sortera avfallet och säkerställ med medarbetare eller monterbyggare att så sker vid både in och vid utflytt. Ta med material hem igen, använd vid nästa event eller donera till välgörenhet. Samåk tillsammans hem och lämna era lanyards och nyckelband i boxen för dessa vid utgång, så kan de återanvändas vid nästa mässtillfälle. 

FAKTARUTA Hållbarare monterval: På StockholmsMässan kan du hyra allt som behövs för en mässa, det är cirkulärt! Dessutom minskar det transporter till och från mässan. Vi har hyrmattor som återbrukas om och om igen. Vi återbrukar hela eller delar av caféer, barer och scener, en scen kan hålla i 50 år. Reglar i väggar återanvänds 3–4 gånger för att sedan material-återvinnas till fjärrvärme. Mässväggarna återanvänds cirka 13 gånger för att sedan materialåtervinnas till fjärrvärme. Färgen är Svanenmärkt och godkänd av Astma- och Allergiförbundet. LED-ljuskällor sänker förbrukningen av energi med ca 10 ggr samt att livslängden är ca. 30 000 timmar. 98% av avfallet återvinns, återbrukas eller energiåtervinns.  Vi strävar efter en effektiv resursanvändning.  Vi har specialbyggda mobila återvinningskärl för att säkerställa enkel tillgänglighet. De är flexibla och kan placeras i hallarna eller på mässan där de passar bäst för alla olika evenemang. FAKTARUTA om stockholmsmässans hållbarhetsarbete: Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Stockholmsmässan påverka och bidra till en mer hållbar mötesindustri. Vi har klimatneutral el, fjärrkyla, gas och diesel  Majoriteten av våra fordon är elektriska Stockholmsmässan respekterar mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Vårt mål är en jämställd arbetsmiljö med mångfald och inkludering samt goda arbetsvillkor, där diskriminering inte får förekomma Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och vi ska agera affärsetiskt i alla relationer. Stockholmsmässan stödjer Agenda 2030 och FN:s 17 Globala mål.