The Cube Photo Jakob Ihre

Resan mot den mest fossilfria motorcykeln någonsin

2023-04-11

VATTENFALL OCH CAKE, den svenska tillverkaren av eldrivna motorcyklar, har som mål att utveckla den mest fossilfria motorcykeln någonsin, och strävar efter att uppnå så nära nollutsläpp som möjligt i produktionen till år 2025. Projektet kallat – The Cleanest Dirt Bike Ever, kommer besökarna på Nordic Sustainability Expo få veta allt om, då företagen deltar både som utställare och som talare. 
 
I det gemensamma projektet The Cleanest Dirt Bike Ever avslöjar CAKE och Vattenfall att klimatbelastningen vid produktionen av en CAKE Kalk är 1186 kg koldioxid. Genom att placera motorcykeln i en 8,6 meter hög kub synliggörs den mängd koldioxidekvivalenter som man beräknar släpps ut vid produktionen av varje enskild CAKE Kalk-motorcykel. Med kuben, vill företagen gemensamt belysa produktionens klimatavtryck och öka medvetenheten hos konsumenterna och inspirera tillverkningsindustrin i stort.
−Fossilfria fordon innebär att hela produktionen behöver minska sitt koldioxidavtryck, oavsett vilket bränsle de drivs med, säger Stefan Ytterborn, grundare och vd för CAKE.

Samarbetet som pågått i 1,5 år innebär att Vattenfall och CAKE kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter, och tillsammans med externa specialister har man siktet inställt att påbörja serieproduktion 2025. 

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, kommenterar:
−Vattenfall arbetar för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och strävar efter att hitta partnerskap som inspirerar och bryter barriärer. Det här är ett sådant projekt, där vårt främsta bidrag är den breda kunskapen om fossilfria lösningar och elektrifiering av industrier som vi har förvärvat under årtionden, från både vår egen och andra branscher.
Lyssna på föreläsningen om The Cleanest Dirt Bike Ever 10 maj 13:00 -13:20 på cirkulära scenen. 

Fakta
1 186 kg: Det klimatavtryck som genereras från materialutvinning till färdigmonterad motorcykel på CAKEs fabrik i Sverige. Detta innefattar alla material som bearbetas, alla kemikalier som produceras, all energi som används, allt avfall som genereras och alla transporter som är involverade.
Koldioxidekvivalent, CO2e: Alla genererade växthusgaser (GHG) som koldioxid, metan, lustgas och andra omvandlade till koldioxidekvivalenter.
Klimatavtrycket har beräknats genom en livscykelanalys (LCA) som utförts av CAKE i enlighet med ISO-standarden 14040. Studien var begränsad till ”cradle-to-gate” och omfattar systemgränser direkt från materialutvinning, materialbearbetning, tillverkning av delar och montering på CAKEs fabrik utanför Stockholm.

www.vattenfall.se 
www.ridecake.com
cleanestdirtbikeever.com