Kristina Mjörnell, Affärs- och innovationsområdetschef, RISE

Vi ska bo, leva och må bra i hållbara samhällen

2023-02-14

Kristina Mjörnell är affärs- och innovationsområdeschef på RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner som hjälper näringsliv och offentlig sektor med underlag, så att de i sin tur kan agera mer hållbart. Kristina är ansvarig för området Hållbara städer och samhällen och vi tog en pratstund med henne för att få veta mer om vad det egentligen står för. 


Ett hållbart samhälle handlar givetvis om att värna klimat och miljö, men det handlar lika mycket om att hushålla med ekonomiska resurser och se till att invånarnas välmående. En hållbar stad eller samhälle har många dimensioner, tex energiförsörjning, mobilitet, logistik, vatten, service, digitalisering osv. Det handlar också om resiliens, dvs motståndskraftighet mot exempelvis skyfall, översvämningar, pandemi, terrorattacker mm. Och sist men inte minst, den sociala aspekten, trygghet, säkerhet, medbestämmande, sammanhållning och dialog. 


– Fler människor som lever allt längre, ökad urbanisering, bostadsbrist och ett förändrat klimat. Det är några av framtidens utmaningar som vi måste anpassa oss efter. Men utmaningarna är inte isolerade och därför är det viktigt att tänka utifrån ett helhetsperspektiv när vi arbetar med hållbarhet. Helhetsperspektivet innebär att vi måste lösa försörjning av energi, vatten, mobilitet, logistik, bostäder etc. både i  växande städer men även i mindre orter på landsbygden samtidigt som vi ska tänka på miljö och klimat och sociala värden, förklarar Kristina Mjörnell.


Utmaningarna är många - Vi har det geopolitiska läget, kriget i Ukraina, energikrisen, klimatförändringar, biodiversitet och den ekonomiska krisen ovanpå det, därför behövs faktabaserad forskning som kan hjälpa till i beslutsfattandet framåt, säger Kristina. 


Och det är alltså här RISE kommer in i bilden. RISE hjälper både näringsliv, offentlig sektor och organisationer med olika typer av faktabaserade innovationsprocesser och erbjuder unik expertis för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. 


Just nu ser Kristina ett stort fokus på återbruk och cirkuläritet, framför allt inom byggsektorn. Det forskas på hur man kan använda den befintliga byggda miljön till ny användning men även på  återbruk av material, kvalitetssäkring och nya affärsmodeller. Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att säkra tillgång till material och samtidigt minska utsläppen för att påskynda klimatomställningen. 


RISE ställer ut på Nordic Sustainaiblity Expo för andra gången, och kommer delta i scenprogrammet på temat Hållbara städer - framtida utmaningar. De kommer presentera tre faktabaserade framtidsspaningar i form av tre olika scenarios. 


www.rise.se