Office Recycling

Office Recycling – framtidens återvinning är här!

2022-12-20

Office Recycling-koncernen tar plats som utställare på Nordic Sustainability Expo i maj. I en gemensam monter presenterar Office Recycling, Smart Bins och Wayoo framtidens återvinningslösningar. Vad kommer hända på mötesplatsen och vad är framgångsfaktorerna för denna snabbväxande koncern? NSE tog en pratstund med Office Recyclings marknadsansvarige Jenny Pettersson.

Office Recycling grundades år 2011 av Dino Eklöf som med sina tidigare erfarenheter inom transport, logistik och miljöhantering hade en vision om att förändra hela återvinningsbranschen. Han ville gå från oljeberoende fordon, trubbiga hämtningsschema och oattraktiva soptunnor, till 100% fossilfri fordonsflotta, flexibla hämtningsscheman anpassade efter kunden och designade kärl och källsorteringslösningar.

11 år senare blomstrar Office Recycling och är fortsatt en banbrytare på återvinningsscenen. 2021 välkomnades Smart Bins Nordic AB till koncernfamiljen med sina användarvänliga greentech-lösningar. I produktutbudet finns bland annat en helautomatiserad kompostmaskin som omvandlar matavfall till näringsjord på bara ett dygn.

Dinos idéer har varit framgångsrika och Office Recycling växer rejält med en tillväxttakt på cirka 40% per år. Så vad är det då som gör dem så framgångsrika? – Service och miljö genomsyrar allt vi gör, och det ter sig på många olika sätt. Genom snabb, personlig hjälp från vår kundservice, och vår servicepersonal som gör det lilla extra ute hos kund är bara två exempel. Därtill tar vi vårt ansvar att sprida vår kunskap vidare och utbilda våra kunder kring nya lagar och regler, hur man skapar en mer hållbar arbetsplats eller ökar sin sortering i form av webinars, utbildningar och artiklar. Det är en spännande bransch vi verkar inom, men vi vet också att det är ibland kan vara svårt att tolka vad som är rätt, vad som gäller och varför återvinning är så viktigt för vår sam- och framtid, säger Jenny Pettersson på Office Recycling.

Omtanken om miljön och att reducera utsläppen är en del av affärsmodellen och de har idag 100% fossilfri fordonsflotta, vilket de var tidiga med. Transporterna är märkta med Bra Miljöval, vilket de är ensamma om i branschen. De erbjuder även sina kunder årliga klimatrapporter som påvisar hur mycket klimatbesparing kunden gjort under det givna året med fossilfri återvinning via Office Recycling. Vilket verkligen uppskattas av kunderna.

I Office Recyclings senaste innovationsprojekt Wayoo står framtidens återvinningslösningar i centrum. Här bidrar de till resan i att gå från linjär till cirkulär ekonomi då en stor del av allt avfall någon gång passerar en fastighet. Under en lång tid i branschen har de identifierat, analyserat och validerat de utmaningar som existerar för fastighetsbolag och hyresgäster. Detta har resulterat i ett helhetskoncept som de kallar för Wayoo där de kopplar upp hela avfallsrummet med sensorer och smarta lösningar. Via datadriven och automatiserad drift av avfallshanteringen möjliggörs optimal återvinning i och kring fastigheter och förbättrar fastighetens driftsnetto, vilket gör hyresgästerna nöjdare samt bidrar till resan mot en klimatneutral fastighet.

Så vad kommer hända under Nordic Sustainaibility Expo, undrar vi? – Vi kommer framför allt lyfta framtidens återvinning, prata resurser och cirkuläritet och visa upp koncernens unika erbjudanden och produkter. I denna stund planeras intressanta sessions och workshops och vi kommer hålla ett spännande föredrag kring återvinningens roll i omställningen till cirkulära, klimatneutrala städer. Ni är varmt välkomna att besöka oss, säger Jenny Pettersson.

Vi bad Jenny lista några enkla men viktiga tips!

•      Utöka källsorteringen – minimera hushållssoporna.
•      Se över miljörummet, är det lätt att förstå vad som ska ligga var och hur ser rummet ut?
•      Har ni hämtning tillräckligt ofta? Analysera eller be er återvinningsleverantör guida er.
•      Få med medarbetarna på tåget genom inspiration och kommunikation.
•      Gör vårt test om er klimatpåverkan på vår hemsida!
•      Läs vår checklista för ett grönt kontor