Marianne Bogle

Samverkan är ledordet

2023-01-24

CSR Sweden är ett företagsnätverk vars syfte är att vara pådrivande i frågor som berör företagens ansvar för hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, korruption, hållbar beskattning samt inkludering och mångfald. Marianne Bogle är verksamhetschef och arbetar dagligen med att åtgärda de luckor och hinder som ännu finns för hållbart företagande i Sverige. För att åstadkomma en skillnad behövs ett modigt och nytt ledarskap och en starkare samverkan under 2023, slår hon fast. 

Hetast på agendan just nu ur perspektivet mänskliga rättigheter och företagens samhällsansvar handlar om vikten av att vi går från att diskutera och debattera till att förändra beteenden. 


−Vi har en frontlinje av företag som redan är igång men också en stor bulk av företag som håller på att försöka hitta startklossorna och fundera på vilket håll man ska springa. Så samverkan är en viktig förutsättning för att få saker att hända. Samt att också ta sig tid för att höja kunskap och förståelse för att ta rätt beslut. Om jag får lägga till en sak till skulle jag säga att vi behöver ett modigt och kanske nytt ledarskap, säger Marianne. 

Vilka är då hindren som stoppar företagen? Vad ska till för att förändra beteenden? 

−Ett kort svar är ägarskap. Men det menar jag att företag behöver ta ägarskap och förståelse vad hållbarhet betyder för just deras verksamhet. Här ingår både risker och möjligheter. Man måste integrera hållbarhetsfrågorna och vara lite noga med att se till att få det skräddarsytt efter företagets verksamhet, då kommer mognad och förändring att ske. Man ska också förstå att ofta sker de mest spännande förändringarna och innovationerna i samverkan med andra parter. Hållbarhet är ofta bäst när det sker i samverkan och inte är en konkurrensfråga.

Snart kommer EU:s nya regelverk (Taxonomin) att träda i kraft, vad innebär detta kring arbetet med mänskliga rättigheter och vilken betydelse har regelverket?
−Just nu är taxonomin grön, dvs den har fokus på miljö och klimat. Men vissa sektorer/organisationer/företag vill också sätta ljuset på att detta måste ske i samklang med mänskliga rättigheter, tex arbetstagarnas rättigheter. Ett begrepp som brukar användas kring detta är ”just transition”. Det är viktigt att förstå att man inte kan särskilja miljö/klimatfrågor från det sociala ansvaret. Det hänger ihop.
 
CSR Sweden är partner för andra året i rad, varför är årets Nordic Sustainability Expo så viktig?
- Så att vi kan mötas! När hållbarhet blir strategiskt och affärskritiskt för de flesta företag och organisationer behövs en mötesplats där vi kan mötas och dela med oss av kunskap och erfarenheter för att tillsammans samla kraft för att nå Agenda2030.  På NSE får man ny kunskap, nya insikter och knyter nya kontakter. Mötesplatsen ger utmärkta förutsättningar för samverkan och det är vad som behövs just nu. 

Vad händer hos CSR Sweden under 2023? 
−CSR Swedens medlemsföretag sätter agendan för vår verksamhet och vi är noga med att alltid jobba tillsammans med samhällets alla sektorer. Det som är aktuellt just nu är att öka kunskapen kring de direktiv och lagar som kommer, kring hållbarhet såsom krav på Due Diligence och Mänskliga Rättigheter. Vi har ett mycket uppskattat partnerskap med Parul Sharma, The Academy for Human Rights in Business som håller en mycket praktisk utbildning inom området. 

Och avslutningsvis, vad kommer ni bjuda besökarna på hos er i maj? 
−Vårt scenprogram kommer bli ett fullspäckat program med verktyg, goda exempel och intressanta föreläsningar och paneldebatter på temat ovan, avslutar Marianne.