Nordic Sustainability Expo Höjdpunkter

Höjdpunkter ur scenprogrammen på Nordic Sustainability Expo:

2023-04-19

Alexandre Antonelli, professor vid University of Oxford och en av världens främsta experter på arter och biologisk mångfald. Delar sin tid mellan Royal Botanical Garden, KEW och Göteborgs Universitet. Talar om Hållbarhet och biologisk mångfald – så vänder vi den negativa trenden.
Exposcenen 9 maj kl. 13:25. 

Amanda Borneke, cirkulär expert på Sweco, föreläser om den cirkulära staden.
Exposcenen 9 maj kl. 14:15.

Shereen Zorba är chef för sekretariatet för UN Science-Policy-Business Forum on the Environment. Hon är expert på politisk kommunikation och internationella relationer vars arbete med FN sträcker sig över 18 år. Hon har bland annat lett olika program med stor genomslagskraft inom FN:s miljö- och fredsbevarande verksamhet. Tillsammans med Luca De Lorenzo som leder Nordiska Investeringsbankens hållbarhetsteam och för närvarande en del av ledningsgruppen, föreläser de om ”New horizons for Nordic Green Investments and Innovation”.
Exposcenen 9 maj kl. 10:40. 

Ministerupprop: Upprop för ett cirkulärt Norden till 2035! Överlämning av 1000-tals namnunderskrifter till ansvariga nordiska ministrar. Elin Bergman – Cradlenet, Bo Nilsson - A Sustainable Tomorrow samt Nina Ekelund – Hagainitiativet.
Cirkulära scenen 9 maj kl. 12:00.

Panelsamtal: Så klarar vi klimat och biologisk mångfald! Kan mer samarbete i politiken bidra till att näringslivet ställer om snabbare? Finns det politisk vilja att samarbeta över blockgränser? Hur kan vi skynda på den cirkulära ekonomin för att minska trycket på naturen och klimatet? Hur får vi med oss svenska folket på klimatomställningen? Emma Nohrén, ordförande miljö- och jordbruksutskottet (MP), Kjell-Arne Ottoson, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet (KD), Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet.
Exposcenen 9 maj kl. 13:00.

Elin Bergman, CCO på Cradlenet och Sveriges ”circular queen”, presenterar de cirkulära visionerna som behövs för ett cirkulärt Norden senast 2035.
Cirkulära scenen 9 maj kl. 10:40.

Ingmar Rentzog, grundare av det sociala klimatnätverket We Don´t Have Time, talar om ”Hur kan vi få finansbranschen att snabba på omställningen” och presenterar ett helt nytt verktyg för företag som vill ha koll på sitt eget och andras klimatavtryck, vilket kommer underlätta när nya EU-direktivet CSRD, träder i kraft.
Exposcenen 9 maj kl. 10.15.

Amanda Lundeteg, VD Stiftelsen Allbright. Talar om bristen på jämställdhet i svenska börsbolag och varför det ser ut som det gör.
Exposcenen 10 maj kl. 11:40.

Åsa Lindhagen, Miljö- och klimatborgarråd Stockholm Stad. Vägen till ett klimatpositivt Stockholm 2030.
Exposcenen 9 maj kl. 11:05.

Edvard Lundberg ChromeOS Lead, Google och Kjetil Neergaard, green tech manager på Nordic Choice Hotel berättar om hotellkedjans konvertering till ChromeOS Flex, vilket sparade både pengar och minskade utsläppen av växthusgaser. Exposcenen 9 maj kl 11:30. 

Panelsamtal: Vilken roll har de finansiella institutionerna i samhällets omställning till en hållbar och cirkulär ekonomi. Medverkande är Sasja Beslik internationell finansiell expert inom hållbart företagande och en av landets främsta experter på CSR. Ann-Charlotte Mellqvist senior forskare inom sustainable business, RISE, Amina Bang Skanske, Head of sustainablility, Wasa Kredit samt Tomas Zimmermann, Head of Sustainable Finance Swedbank.
Cirkulära scenen 9 maj, kl. 13:25.

Isabella Pehrsson – Head of Sustainability at CAKE och Jacques Pellis, Head of Industry Decarbonization Communication, Vattenfall berättar om sitt banbrytande gemensamma projekt - The Cleanest Dirtbike Ever. Projektet går ut på att utveckla en fossilfri motorcykel och samtidigt uppnå nollutsläpp i produktion till 2025.
Cirkulära scenen 10 maj kl. 13:00.

Är det dags att riva uppförandekoderna? En rad EU-direktiv som snart blir svensk lag, hur förändrar det arbetet för tungt inköpande företag, och upphandlande myndigheter. Hållbarhetsprofilen Parul Sharma samtalar med Pauline Göthberg, Nationell Samordnare, Enhetschef Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling och Mats Stålnacke Head of Sustainable Purchasing, LKAB Group.
Exposcenen 9 maj kl. 14:15.

Ylva Hansdotter, social entreprenör och forskare på XR Impact som kommer tala om vikten av "immersive storytelling" och varför virtual reality-teknik har potential att spela en betydande roll mot klimatförändringar.
Exposcenen 10 maj kl. 11:15.

Paneldiskussion om ”Tax and Sustainability”, med internationella experter. Bolagsskatt har blivit en avgörande hållbarhetsfråga och en viktig ESG-indikator de senaste åren, och våra paneldeltagare kommer att belysa olika aspekter av detta ämne, såsom CSRD, Taxonomins minimigarantier, mm.  I panelen; Lorena Sorrentino, Chef CSR Europe, Graham Drummond, kommunikationschef Fair Tax Foundation, Anders Tegelberg, Skattechef Vattenfall AB, Peter Paul van de Wijs, Chief External Affairs Officer Global Reporting Initiative (GRI). Moderator: Femke van der Zeijden, skattedirektör PwC.
Exposcenen 10 maj kl. 13:25.