Cradlenet och A Sustainable Tomorrow upprop

Cradlenet och A Sustainable Tomorrow manar till upprop för cirkulär ekonomi i Norden senast 2035

2023-03-15

Den 6 mars lanserade våra samarrangörer Cradlenet och A Sustainable Tomorrow ett upprop där de gemensamt uppmanar de nordiska länderna att anpassa sina politiska ambitioner för att skapa en region baserad på cirkulära principer senast 2035. Intresset för cirkulär ekonomi är idag större än någonsin. Men förändringar i stor skala kräver dock en ambitiös och tydlig politisk vägledning. Signera uppropet om du håller med. Under Nordic Sustainability Expo kommer underskrifterna överlämnas till ansvariga på politikernivå.

Koldioxidutsläppen kan minskas med så mycket som 40 % i Norden genom att minska utvinning, produktion och förbrukning av nya material. Att tillämpa cirkulära principer för att minska dessa utsläpp är avgörande för att uppnå målen i Parisavtalet eftersom alla andra klimatåtgärder är för långsamma. Därför uppmanar de båda organisationerna nu de nordiska länderna att upprätta ett gemensamt mål för att skapa en cirkulär region.

Finland har än så länge det mest ambitiösa målet och har åtagit sig att basera sin ekonomi på cirkulära principer till 2035. Vi föreslår därför att Danmark, Island, Norge och Sverige harmoniserar sina ambitioner med Finland. För att nå nettonollutsläpp är det avgörande att vi minskar eller eliminerar materialbaserade utsläpp. De nordiska länderna måste anpassa sina cirkulära ambitioner för att nå målen i Parisavtalet, förklarar Elin Bergman COO på Cradlenet.

Intresset för cirkulär ekonomi är idag stort hos både företag och hushåll. Förändringar i stor skala kräver dock ambitiös och tydlig politisk vägledning. Företag behöver tydliga riktlinjer för att möjliggöra nödvändiga långsiktiga investeringar för att utveckla cirkulära värdekedjor.

Varför ska de nordiska länderna ha olika målsättningar och olika regelverk? Genom att ha en gemensam målsättning och plan för cirkulär ekonomi underlättar vi för företagen som verkar i alla nordiska länder och kan tillsammans med gemensamma krafter nå de globala klimatmålen, säger Bo Nilsson grundare A Sustainable Tomorrow.

Läs uppropet i sin helhet här:

Signera uppropet om du håller med!
Här signerar du uppropet.