Arrangörs loggor som samarbetar med Nordic Sustainability Expo 2023

Nordens största mötesplats – detta är arrangörerna

2022-11-01

Nordic Sustainability Expo samarrangeras med våra fyra partners – alla experter inom sina respektive områden. Mötesplatsen som är Nordens största, är helt unik i sitt slag - en fysisk plats för inspiration, samverkan, kunskap, tjänster och lösningar, idag och imorgon. Våra partners 2023:

CSR Sweden är ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor. De är den svenska nationella partnerorganisationen till CSR Europe.

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för privata återvinningsföretag som arbetar för ökad resurseffektivitet med fokus på miljö och etik i sin verksamhet.

Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi genom rådgivning, kunskapsdelning, omvärldsbevakning, studier, utbildningar, opinionsbildande aktiviteter och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå.

Vill du veta mer om våra partnerpaket? Kontakta oss gärna: kontakta oss!