Amanda Lundeteg

Amanda Lundeteg; Därför går jämställdhetsarbetet i svenska börsbolag så trögt!

2023-01-19

Amanda Lundeteg är VD på stiftelsen Allbright sedan 10 år tillbaka. Hon är en av talarna på Nordic Sustainability Expo i maj. Allbright verkar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner inom näringslivet. Detta gör de dels genom att publicera årliga rapporter där de kartlägger näringslivet utifrån representationen på högsta nivå. Allbright både hyllar bolag som lyckats och hänger ut bolag som än idag saknar kvinnor på ledande positioner. Utöver detta stöttar de bolag som vill arbeta för ökad inkludering, genom utbildning och rådgivning.


Vi tog ett snack med Amanda om hur det ser ut med jämställdheten i svenska börsbolag, varför det ser ut som det gör och vilka barriärer för förändring som hon ser. Dessutom bad vi om Amandas bästa tips till bolag som vill bättra sig och frågade såklart vad hon kommer tala om på scenen i vår.

 

Att vi i Sverige har en lång väg kvar till ett mer jämställt näringsliv är ett faktum, varför är det så?

Det saknas på-riktigt-vilja. Många företagsledare menar att jämställdhet och mångfald är viktiga frågor men när omvärlden är skakig läggs arbetet på hyllan. Det borde vara tvärtom. I tider av kris borde företag se till att fiska ur hela kompetenspoolen. Med rätt person på rätt plats ökar chansen att bolaget kommer ut starkare på andra sidan.

 

Hur ser det ut i svenska ledningsgrupper idag, i faktiska siffror?

Efter ett decenniums framsteg är utvecklingen exakt noll. För andra året i rad utgör kvinnor 27 procent av börsens ledningsgrupper. Utöver detta minskar kvinnorna på tunga roller som vd och styrelseordförande. Det är en unikt dyster utveckling som bådar illa för framtiden.

 

Vilka är de största barriärerna?

Nio av tio börsbolag anser att mångfald och inkludering är affärskritiska frågor. Men två av tre bolag anser att arbetet för mångfald är svårt eller utmanande i praktiken. De flesta bolag uppger sig ha utmaningar med metod eller att mäta effekten av åtgärder.

 

Vilka är dina bästa råd till bolag som vill förbättra jämställdheten i sin organisation?

Börja i rätt ände och gör analysen först, alla bolag har inte samma utmaningar. Vissa har utmaningar med kultur, andra med rekrytering och befordringar. Med analysen på plats ökar chansen att insatser riktas rätt.

 

Var ska man börja?

För bolag som lyckats är framgångsreceptet de samma. De har kartlagt utmaningar, satt mål och avsatt medel. Det räcker inte med punktinsatser, det behövs ett helhetsgrepp för att arbetet ska ge effekt.

Kan du ge några exempel på organisationer/bolag som är duktiga som vi kan inspireras av?

Allbright delar årligen ut ett pris till börsbolag som har ett mångfaldsarbete värt att hylla. Ifjol delade Axfood och Hemnet på priset. Gemensamt för bolagen är det långsiktiga tillvägagångssättet. De har avsatt resurser, satt mål, mäter utfall och följer upp resultaten med relevanta åtgärder, som utbildningar. Ett arbete som fler börsbolag gott kan ta efter.

 

Ni släppte nyligen en uppmärksammad rapport. Noll nya kvinnor. Berätta lite om det viktigaste insikterna från den.

Tillväxten av chefskvinnor har aldrig varit svagare, trots att jämställda bolag visar starkare lönsamhet än bolag som saknar kvinnor i ledningen. Samtidigt har nära varannan ung vuxen utsatts för diskriminering på arbetsplatsen, ofta på grund av kön eller etnicitet. Medan svenskt näringsliv backar går utvecklingen i andra starka industriländer, som USA och Storbritannien, framåt. Svenska börsbolag saknar mål, medel och mening i arbetet för mångfald.

 

Du är en av talarna på Nordic Sustainability Expo i maj 2023. Vad kommer du tala om?

Jag kommer prata om representationen på ledande positioner, förklaringen till att det ser ut som det gör och såklart, hur vi gör för att skapa ett näringsliv där allas kompetens tas vara på. Vi ses där!

Fakta om Amanda
Amanda Lundeteg är utbildad ekonom från Uppsala universitet och är även utbildad i praktiskt jämställdhetsarbete. Hon har också en examen från Institute for International Business, i New York. Amanda har haft flera styrelseuppdrag, bland annat i Stockholms Kvinnohistoriska Museums styrelse och Kungliga Dramatiska Teaterns styrelse. Hon har även varit vice ordförande i Raoul Wallenbergprisets jurygrupp.


Amanda har bland annat utnämnts till nummer ett på TCO:s lista över framtidens 99 mäktigaste, en av näringslivets 150 superkommunikatörer, en av årets mäktigaste opinionsbildare av Veckans Affärer, en av Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor, en av Sveriges 101 supertalanger, en av Årets uppstickare, finalist Årets unga VD och en av Framtidens kvinnliga ledare. Amanda har uppträtt som talare på TEDxSpeaker och Creative Mornings.