Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson: Det kommer bli njutbart att bli fossilfri!

Fossilfritt Sverige arbetar på uppdrag av Regeringen med att öka tempot i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria. Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige är hoppfull: – Allt har gått fortare än förväntat, säger han.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 innan FN:s stora klimatmöte i Paris, och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige ska vara en katalysator och underlätta för olika aktörer att öka tempot. Arbetet drivs av regeringens samordnare Svante Axelsson som leder arbetet med de så kallade Färdplanerna för fossilfri omställning. Sammanlagt har 22 färdplaner för 22 branscher levererats till regeringen och frågan vi är mest nyfiken på är förstås, vad sker härnäst? Svante Axelsson förklarar:

– Vi jobbar vidare med att leverera strategier för att genomföra färdplanerna. Exempelvis har vi tagit fram en batteristrategi, vätgasstrategi, finansstrategi och en biobränslestrategi. Alla viktiga delar i att möjliggöra färdplanernas implementering. Dessutom arbetar vi med Sveriges alla kommuner för att skapa riktigt vassa upphandlingar. En annan viktig del är arbetet med storytelling, för att få ut berättelsen internationellt.

Många kanske känner till den första färdplanen som nu rullas ut, färdplanen för stålbranschen, den som faktiskt blivit verklighet redan under 2021, hela 5 år tidigare än vad man förväntat sig på Fossilfritt Sverige. Även ellastbilarna kommer snabbare än förväntat, och överlag går arbetet snabbare än vad man trodde.

"Allt går fortare än vad vi trodde vid start. Detta stressar såklart politikerna som måste skynda på beslutsfattandet. Fler laddstolpar måste ställas ut, mer elledningar måste fram och vi ser nu att vindkraften troligast går förbi kärnkraften redan 2024" säger Svante Axelsson.

Och omställningen till fossilfritt medför också många positiva sidoeffekter:

– Luftföroreningar och partiklar i luften kommer att försvinna, omställningen leder till mindre buller i städerna och inte minst ökad sysselsättning, då många företag kanske kommer gå i konkurs om de inte blir fossilfria.

Eller som Svante själv uttrycker det: Det kommer bli njutbart att bli fossilfri.

Fossilfritt Sveriges har som ambition att bli världens första fossilfria världsfärdsland, vilket i sin tur innebär att andra länder ska se vår framgång och då vilja följa efter. Och efter en ganska trög start så ser man nu att intresset utomlands börjar väckas. Nyligen skrev The New Yorker om det fossilfria stålet och många ambassader runt om i världen hör av sig och vill veta mer.

"Det mest spännande just är att ett antal stålkraftverk runt om i världen just nu faktiskt härmar oss. Det är fantastiskt. Det är en 1000-årig tradition som nu håller på att förvandlas, berättar Svante."

Nordic Sustainable EXPO i maj nästa år har som tema hållbart företagande och kommer att vara en mötesplats för just företag, organisationer och verksamheter som vill ställa om och agera för klimatet. Och om man då ska vända blicken mot mindre företagare som vill ställa om och hänga med i utvecklingen för att stärka sin konkurrenskraft, hur kan de koppla färdplanerna till sin business, vad är rådet till dem?

– Tag kontakt med dem ni levererar till. När ska de bli fossilfria? Vad är deras tidslinje och målbild. Små och medelstora företag behöver ställa om sin verksamhet för att hänga med i utvecklingen. Men man kan också själv vara proaktiv redan nu. Ett bra sätt är att göra en inventering för att se över var man har störst klimatpåverkan. Är det transporterna, mängden plast eller inköpen? Det beror såklart på vilken typ av företag det handlar om. Men mitt råd är att börja där det är lättast, och ta de lågt hängande frukterna först och ta det bit för bit. Är det exempelvis transporterna som har störst påverkan så kan ett första steg vara att gå över till biodiesel eller att börja planera för att ställa om för fordonsflottan till elbilar, säger Svante.

Avslutningsvis, varför anser Svante en mötesplats som Nordic Sustainaible EXPO behövs?

– Vi behöver mötas för att se och höra vad andra gör för att kunna ta oss framåt. Att träffas är en förutsättning för att kunna diskutera samtidigt som vi behöver inspiration och fylla på med nya kunskaper.