Solenergi

Lagringsmöjligheter av solenergi en av nycklarna för att möjliggöra elektrifieringen av samhället

På Nordic Sustainability Expo var Svensk Solenergi på plats för att, tillsammans med medlemmar, berätta om möjligheterna med solenergin.

”Enligt vissa prognoser kommer det svenska elbehovet komma att fördubblas fram till cirka 2050. För att klara detta behöver vi ställa om vårt elsystem. Framtidens elproduktion är förnybar, och energimixen kommer innehålla flera olika produktionsslag. Solelen är en av dessa energikällor, som globalt är den snabbast växande energikällan i världen” Ludvig Bydén, Svensk Solenergi.

Ludvig Bydén är verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi, med fokus på certifiering av solcellsinstallatörer. Han ser den stora potentialen i solenergin som en viktig del av framtidens energisystem. Genom att certifiera sig visar man för branschen att man kan utföra installationer av hög kvalité och arbeta säkert på en arbetsplats som kan vara många meter upp i luften.

- Enligt vissa prognoser kommer det svenska elbehovet komma att fördubblas fram till cirka 2050. För att klara detta behöver vi ställa om vårt elsystem. Framtidens elproduktion är förnybar, och energimixen kommer innehålla flera olika produktionsslag. Solelen är en av dessa energikällor, som globalt är den snabbast växande energikällan i världen, drivet av de låga kostnaderna.  Vårt mål är att år 2045 ska el från sol motsvara 15 procent av Sveriges elproduktion, säger Ludvig Bydén.

De senaste åren har utbyggnaden av solkraft ökat kraftigt, vilket syns runt om i landet där både villatak, företagsbyggnader och åkermark täcks med solceller. Inom alla segment växer marknaden, om än från olika nivåer. Enligt Ludvig Bydén är det ett antal faktorer som spelar in för att öka intresset för solenergin.

- Miljömedvetenhet är givetvis viktig. Det finns en grupp konsumenter, företag och investerare som ser potentialen i att bidra till grön, förnybar elproduktion. Där tillkommer för konsumenten den i princip enda möjligheten att producera egen el, vilket också lockar. Men till skillnad från för ett par år sen finns nu ekonomin där. Att installera solpaneler på sitt villa- eller företagstak är idag inte lika dyrt som förr, vilket gör att det går snabbare att räkna hem investeringen. Det finns såklart ytterligare förändringar man skulle kunna göra för att stimulera till mer produktion av solel, framför allt på solparksområdet, men vi har redan kommit en god bit på vägen, berättar Ludvig Bydén.

Svensk solenergi representerar genom sina 270 medlemsföretag den svenska solenergibranschen. Trots tillväxten är det fortfarande en liten, familjär bransch med företag som å ena sidan konkurrerar sinsemellan, å andra sidan hjälps åt att driva branschen framåt. Svensk Solenergi jobbar med att lyfta fram goda aktörer i branschen som med teknik och innovation bidrar till utvecklingen. Alla medlemmar finns på Svensk Solenergis hemsida. Två av dessa som medverkar under Nordic Sustainability Expo är Soltech och Huawei.

- Soltech är ett häftigt bolag eftersom de gör lösningar för fasadintegrerad solelsproduktion. Dessutom har de en intressant förvärvsstrategi där de köper upp aktörer inom takläggning och sedan kombinerar med solcellsinstallatörer för att skapa kraftfulla helhetslösningar. Huawei å sin sida har kommit in starkt och levererar till många med sina enkla och effektiva system. De håller också på att bredda sin affär från växelriktare till att inkludera lösningar för bland annat batterilagring. Detta systemtänk är en av trenderna vi ser för branschen som helhet, där kommer det hända mycket de närmaste åren, förklarar Ludvig Bydén.

Smarta system som pratar med varandra och tekniker för lagring och andra stödtjänster ses som lösningarna som kommer att ta solenergin till nästa nivå. För att industrin ska ställa om och vi alla ska kunna ladda våra elbilar även när solen inte lyser är just lagringsmöjligheter nyckeln för att möjliggöra elektrifieringen av samhället.

- Det är fantastiskt härligt att få vara med på Nordic Sustainability Expo tillsammans med våra medlemmar och visa på kraften i solenergin, avslutar Ludvig Bydén.

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 270 medlemsföretag och representerar den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar organisationen för att utveckla solenergin i Sverige.