Cozette

Koldioxidinfångning avgörande för att nå klimatmålen

Forskare världen över är överens om att nollutsläpp är avgörande. Men, för att överhuvudtaget ha någon chans att begränsa den globala uppvärmning och nå gränsen för Parisavtalet på 1,5 grader Celsius behöver vi även ta bort nuvarande och historiska utsläpp. Detta går att göra med olika typer av metoder för koldioxidinfångning - Cozette Wachtmeister, en av grundarna av startupen Removement, berättar mer.

Removement är Sveriges första och enda bolag som kombinerar metoder som snabbt fångar och lagrar koldioxid från atmosfären med en plattform som kan integreras med företags övriga hållbarhetsarbete. Genom att kombinera verifierade metoder för kolinfånging med teknik gör Removement det enkelt för företag att ta bort de utsläpp de inte kan minska.

Koldioxidinfångning är en process där man fysiskt fångar koldioxid från atmosfären och låser in den i årtionden, århundraden eller längre. Detta kan sakta ner, stoppa eller till och med backa klimatförändringarna. Vi hjälper företag på deras resa mot netto noll-utsläpp genom att hitta de bästa sätten för att fånga koldioxid från atmosfären, säger Cozette Wachtmeister VD och en av grundarna.

Enligt IPCC:s senaste rapport behöver vi fånga och lagra 10 miljarder ton CO2 årligen fram till år 2050. En hiskelig siffra kan tyckas men inte ouppnåelig enligt Cozette.

Vi är än så länge en startup men vår tjänst går att skala upp och ju fler som vill investera i koldioxiduppfångning och lagring, desto snabbare kan utvecklingen gå. Våra kunder bidrar till innovationstakten inom området.  Vi kopplar ihop köpare med säljare av snabba, pålitliga metoder för att fånga och lagra koldioxid. Genom att integrera vår teknik gör vi processen automatiserad och enkel.

Men hur fungerar det rent praktiskt?

Removement samarbetar med ett antal olika företag som valt olika vägar för att fånga och lagra CO2. Dessa är noggrant utvalda utifrån att de ska kunna visa upp mätbara och verifierade resultat och dessutom vara tredjepartsgranskade av erkänd aktör. Allt sker genom total transparens för kunden. Det är också viktigt att projekten kan uppvisa additionalitet - dvs infångandet hade inte skett om inte investeringen genomförts. Removement har en löpande dialog med sina projekt men lägger också mycket tid på att följa den snabbt växande marknaden för att hålla sig a jour med de senaste innovationerna.

I dagsläget finns flertalet olika sätt av koldioxidinfångning, där biokol, kolinlagring genom regenerativt jordbruk, direktuppfångning ur luften (DAC), kolinlagring genom mineralisering i cement och plantering och sänkning av Kelp i djuphavet, är några av exemplen. Removement erbjuder en investeringsportfölj där företag kan välja en förbestämd portfölj eller skräddarsy sin egen. Antingen väljer företag att basera sitt köp på antal ton koldioxid de släppt ut under föregående år eller så integrerar plattformsföretag Removements API i sin egen plattform för att även kunna erbjuda sina kunder koldioxidinfångning. Varje kund får sedan ett eget inlogg där den kan ladda ner certifikat och följa hur mycket koldioxid som fångats in mätt i antal ton CO2, i realtid.  Företaget får en egen mikrosida som kan synliggöras på företagets hemsida samt ett digitalt kommunikationskit som kan användas internt eller externt om så önskas. Tycker kunden att det är svårt att själv välja vilket projekt man vill investera i kan man välja Removements innovationsportfölj, framför en skräddarsydd.

Removement är en av utställarna på Nordic Sustainaiblity Expo, i montern kommer besökarna att få lära sig mer om deras helt nya tjänst utsläppskalkylatorn som gör det möjligt att kunna beräkna företagets klimatavtryck för att alla ska ha möjligheten att påbörja sin klimatresa och se var de kan göra mest skillnad. Dessutom är Cozette Wachmeister en av talarna och kommer berätta mer om just koldioxidinfångning, varför det är så viktigt att vi investerar i vår framtid och hur det kan hjälpa företagen att nå sina miljömål. Lyssna på Cozette på Cirkulära scenen kl. 15:30-15:55 den 18 maj.

Monterplats: A01:08

www.removement.org

Removement följer flera vetenskapliga ramverk som bland annat ”Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting” https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf och ”A guide to using Carbon Offsets” written by SEI (Stockholm Environment Institute) and GHG Management Institute https://www.offsetguide.org