Rebecka

Exponentiell klimatomställning – 10 principer för framgångsrikt klimatarbete i företag

Boken Exceptionell klimatomställning benämns som näringslivets klimatbok och tanken är just att den ska förändra mångas syn på klimatfrågan, på djupet. Faktiskt så mycket att den blir fullt möjlig att lösa. Vi pratade med författaren Rebecka Carlsson om VAD företagen behöver göra för att ta sig an klimatfrågan och kanske rent av bli ledande? Här delar hon med sig av sina 10 principer för ett framgångsrikt klimatarbete i företag. 

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenör och klimataktivist. Hon har startat ett handfull hållbarhetsföretag, arbetat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister och utbildats i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA. Hon är idag en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste och är en eftertraktad föredragshållare.

2020 gav hon ut boken Exponentiell Klimatomställning – en bok om hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt och hur du bygger pionjärt hållbara företag. Boken som blivit mycket uppmärksammad är helt enkel framtagen som en guide för företagsledare, entreprenörer, investerare och chefer som vill vara med och utveckla framtidens hållbara företag. Och vilka företag vill inte det?

– Majoriteten av företagen har nu nått den punkt att de bestämt sig för att ställa om. Men det betyder inte att de vet hur de konkret ska ta sig an hållbarhetsfrågorna på ett framgångsrikt sätt. Jag vill göra den kunskapen tillgänglig för många i näringslivet, billigt och snabbt dessutom, så att många fler får kapaciteten att göra mycket mer på hållbarhetsområdet inom de allra närmaste åren. Det här är en klimatbok man ska kunna nå långt med. Som förhoppningsvis också ska förändra mångas syn på klimatfrågan – till fullt möjlig att lösa – och göra den till en fråga man kan ta sig an och kanske rent av bli ledande inom.

För den som inte vet vad ”Exponentiellt” betyder så handlar det om hur vi kan ta fram klimatlösningar som snabbt får stor effekt. Och som snabbt tar utvecklingen åt rätt håll.

– För att stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt behöver vi ju följa vad som kallas för Carbon law: det vill säga peaka utsläppen 2020, halvera dem varje decennium och nå nollutsläpp 2050. Hela världsekonomin ska alltså bli helt klimatneutral på bara tre decennier. I stället för att öka utsläppen exponentiellt behöver vi nu därför minska dem exponentiellt. Det är fullt möjligt, av den anledningen att det är fullt möjligt att utveckla lösningar som mycket snabbt kan få ner utsläppen, med hjälp av exponentiella tekniker, systemförändringar och beteendeförändringar förklarar Rebecka.

Och vad kan företagen som vill vara med i omställningen göra?
- Alla företag behöver göra den här resan nu. Uppgradera affärsmodellen i relation till hållbarhet och helst också göra det skalbart. Börja med att minska era egna utsläpp och därefter skapa nya lösningar, produkter och tjänster som gör det möjligt för andra att minska sina utsläpp. I boken listar jag 10 principer för just detta, säger Rebecka Carlsson.

I boken listar Rebecka 10 principer för framgångsrikt klimatarbete i företag.

1.Hållbar affärsutveckling
   Utveckla era affärsmodeller i nischer av hållbarhet där ni kan bli pionjära eller rentav världsledande. Avveckla ohållbara affärsmodeller.

2. Egna utsläppsminskningar
    Sätt mål och ta fram strategier för hur ni ska kunna halvera era egna utsläpp vart femte år eller snabbare (i linje med carbon law).

3. Hållbarhet som helhet
    Se till att allt klimatarbete går i linje med en hållbar utveckling som helhet: Brundtlanddefinitionen, planetary boundaries, Agenda 2030 etc.

4. Rekrytering och kompentensutveckling
    Rekrytera eventuell ny kompetens som behövs och se till att alla anställda, särskilt cheferna, får den hållbarhetsutbildning de behöver för att kunna ta sig an hållbarhetsarbetet på ett bra sätt.

5. Ledarskap
    Koordinera klimat-och hållbarhetsarbetet så att det leds av företagets ledning och ledande organ.

6. Attraktivitet
   Gör era hållbara erbjudanden till de mest attraktiva alternativen av alla för kunden. Var minst lika kundfokuserade i hållbarhetsarbetet som i alla andra avseenden.

7. Samarbeten och partnerskap
    Utforma i princip allt hållbarhetsarbete som samarbeten och partnerskap: med leverantörer, branshkollegor, kunder mfl.

8. Hållbarhetskommunikation
    Kommunicera ert hållbarhetsarbete så att så mycket som möjligt. Undvik såväl greenwashing som greenhushing.

9. Påverkan
    Bedriv ett aktivt påverkansarbete för en progressiv klimat- och hållbarhetspolitik, som också gör er mer framgångsrika ju mer hållbara ni blir.

10. Investeringar
      Flytta samtliga investeringar från ohållbara till hållbara verksamheter.

Källa: Exponentiell Klimatomställning av Rebecka Carlsson, Lava förlag 2020