Ragnar Unge

Ragnar Unge VD Miljömärkningen Sverige

Svanen vill göra hållbart företagande mer lönsamt - går in som partner till Nordic Sustainability Expo.


Miljömärkning Sverige, som står bakom miljömärkningarna Svanen och EU-Blomman, arbetar på uppdrag av regeringen för en mer hållbar produktion och konsumtion. Genom miljömärkning kan konsumenter och inköpare välja bland de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. I praktiken innebär miljömärkning också en möjlighet att göra hållbart företagande mer framgångsrikt och lönsamt. Svanens trovärdighet och tuffa miljökrav efterfrågas ständigt av nya branscher. Nästa år lanseras kriterier för kontor och e-handelstransporter. 

Svanen har sedan 30 år påverkat branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Det handlar till exempel om att minska utsläpp av växthusgaser, att skydda ekosystemet från farliga kemikalier och inte minst att minska resursanvändningen. Miljömärkningens krav utarbetas ur ett livscykelperspektiv och kraven skärps successivt. Svanen och EU-Blomman tillhör några av världens tuffaste miljömärkningar av, en så kallad Typ 1-märkning (ISO14024). Företag ansöker om att miljömärka varor och tjänster gentemot dessa kriterier och får då en tidsbegränsad licens.

Målsättningen är att hjälpa företaget att genom miljömärkning ge dem konkurrensfördelar, stärka varumärket och attrahera fler kunder. Då skapas en efterfrågan på marknaden för miljömärkta produkter, som bidrar till att göra hållbart företagande mer framgångsrikt och lönsamt. Som i sin tur bidrar till en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Vilket värde har då en miljömärkning för företagen idag? Dels får företaget tillgång till ett enkelt och tydligt kommunikationsredskap som kan användas i marknadsföring. En oberoende tredje part har fastslagit kriterierna och verifierat licensen, vilket ger större trovärdighet och tillförlitlighet gentemot kunderna. Det fungerar som ett kvitto på att varan eller tjänsten uppfyller tuffa miljökrav. 

Det är svårt och komplext att kommunicera en miljöprestanda ut till konsumenten. Det är nästan för mycket begärt att konsumenten ska kunna bilda sig en egen uppfattning även om man delar med sig av en mängd information. Genom märkningen underlättar man för konsumenten. Dessutom höjer vi kraven regelbundet och företagen ställer i och med märkningen upp på en mer hållbar produktutveckling över tid, berättar Ragnar Unge, VD på Miljömärkningen Svanen.

De företag som lyckas med sin hållbarhetskommunikation och som använder sig av oberoende märkning, har en väntande skara kunder, visar Miljömärkning Sveriges undersökning Svanenbarometern:

  • 71 % av konsumenterna uppger att företag har stor möjlighet att hjälpa konsumenter att välja mer miljö- och klimatvänliga varor tjänster.
  • 76 % av konsumenterna har hög tillit till företag som märker sina produkter med märkningar som Svanen och EU Ecolabel (EU-Blomman), som utfärdats av oberoende organisationer.

Och intresset är stort bland svenska företag idag, trots en pandemi så ser Miljömärkning Sverige en ökning med 10% under 2021. Dessutom finns det en stor efterfrågan på att ta fram fler produktkriterier:

Just nu håller vi på att utveckla branschkriterier för e-handels transporter och kontor. E-handeln växer enormt och här finns stora miljövinster att göra då transporterna behöver genomföras på ett mer hållbart sätt. Val av drivmedel, fordon och inte minst samordnade transporter är viktiga parametrar. Och här måste man också engagera köparna, vi konsumenter kan inte kräva att produkten ska vara framme dagen efter ett köp, det är inte hållbart.

"I framtiden vill vi också att man ska kunna arbeta i ett Svanenmärkt kontor. Att miljömärka småhus, flerbostadshus,förskola och skola har varit möjligt i snart 10 år, nu är det dags för kontor. Vi berättar mer om detta på mässan," lovar Ragnar Unge.

Nordisk Miljömärkning, det vill säga samtliga miljömärkningsorganisationer i Norden, är partner till Nordic Sustainability Expo som går av stapeln på Stockholmsmässan den 17-18 maj nästa år. På frågan varför mässan behövs svarar Ragnar Unge:

"Ska man vara med på framtidens marknad och vara framgångsrik så måste man ha järnkoll på de möjligheter som finns för att erbjuda hållbara produkter. Jag tror att en mötesplats där man kan få kunskap, inspiration och kunna hitta samarbetspartners är ett väldigt viktigt forum just nu."

Läs mer om Miljömärkning Sveriges mötesplats Nordic Swan Ecolabel på Nordic Sustainability EXPO.