Peter Alstig

Sverige håller på att förändras – ny bok om framtiden som redan är här

Världen som väntar: Vårt liv i klimatförändringarnas Sverige. Det är titeln på klimatreportern Peter Alestigs nya bok. En titel som säger en hel del om den framtid som väntar oss när vi får en varmare temperatur på jorden. Redan i första kapitlet kastas läsaren in i ett framtida scenario som berör snöälskande svenskar på djupet, som visar på att klimatförändringarna är inget som kommer i framtiden. De är redan här och påverkar även oss i Sverige, i allra högsta grad.

Peter Alestig är journalist med fokus på hållbarhet och klimat och har arbetat på flera större dagstidningar. Våren 2022 tog han tjänstledigt för att skriva boken som färdigställdes på bara sex månader. Världen som väntar är inte en faktabok full med grafer och tabeller utan Peter har valt att skriva boken i löptext för att så många som möjligt ska kunna ta till sig av innehållet. Syftet med boken är att folkbilda och sätta fingret på vad han tycker saknas i klimatdebatten, nämligen hur krisen drabbar oss svenskar. Hans förhoppning är att boken ska ”informera om den förändring vi står inför, och som vi alla kommer drabbas av. Och att den omställning vi alla kommer att behöva göra – den gör vi inte för någon annan, utan den gör vi för oss själva, och för våra barns framtid”.

Boken har fått väldigt fin feedback från läsare, recensenter, forskare och kollegor. Peter har lagt mycket tid på research och i slutet av boken finns en gedigen källförteckning. Han har själv plöjt över 300 rapporter och förvånades över hur dålig koll han faktiskt hade inom vissa områden och hur insikterna gett honom både mardrömmar och framtidshopp. Exempelvis nämner Peter att han blev förvånad över hur komplexa konsekvenserna av klimatförändringarna faktiskt är och att han fann kedjereaktioner som han aldrig någonsin kunnat föreställa sig. Översvämningar är ett konkret exempel. Det regnar mycket mer i Sverige i dag än vad det gjorde för 30 år sedan. Stora mängder regn leder till skred, ras, och materielförstöring vilket får ekonomiska konsekvenser på flera olika sätt. Försäkringsbolagen kommer inte kunna försäkra hus som ligger i översvämningsdrabbade områden. Banker vill inte låna ut pengar till dem som vill köpa hus just där pga. att man inte kan försäkra huset osv. Många platser i Sverige befinner sig i riskområden vid stora regnmängder. "Här ser vi stora ekonomiska värden som ligger hotade. Helhetsbilden är skrämmande och klimatkrisen är verkligen en kris för hela svenska samhället", säger Peter.

Boken är tillägnad hans 1,5 åriga son och han erkänner att första kapitlet om ”snön” var det avsnitt som berörde honom mest. "Jag minns själv när jag var barn då snön fortfarande existerade på västkusten, där jag växte upp, vilket tyvärr bara är ett minne idag. Att barn i framtiden inte får leka i snön, det berör mig på djupet."

Och på frågan om han trots nya insikter och ny kunskap, ändå är hoppfull så svarar han; ”Jag är hoppfull över att jag tror att vi fortfarande har chansen att undvika de värsta klimat scenarierna och som han också uttrycker det i boken:  Sverige har vaknat, men vi är fortfarande nyvakna”.   

Vi hoppas på att vi ser mer av Peter Alestig på Nordic Sustainaibility Expo i maj nästa år och rekommenderar varmt att ni läser boken. Peter har generöst gett NSE:s alla nyhetsbrevsprenumeranter en exklusiv rabatt på 25%. Ange koden: ALESTIG25 på denna länk https://mondial-forlag.myshopify.com/products/varlden-som-vantar-vart-liv-i-klimatforandringarnas-sverige