Välkommen till Nordic Sustainability Expo 2023 - här är årets nyheter

Under två högintensiva dagar i våras samlade vi ministrar, näringslivet, myndighetschefer, TED Talks-föreläsare, forskare, hållbarhetsexperter m.fl. som alla passionerat arbetar för ett stärkt företagande med hållbarhet i fokus. 100+ föreläsare! 100+ utställare! Och sammanlagt närmare 2000 personer närvarade för att nätverka, debattera och inspireras av de senaste rönen och insikterna från forskningen och från företag och organisationer på plats.  

Med Sverige som EU-ordförande under första halvåret 2023 är hållbarhet viktigare än någonsin.  Om 2022 handlade om innovation vill vi nu röra oss mot acceleration, implementation och action. 2023 kommer vi fokusera på cirkulär konsumtion och produktion, företagens och politikens samhällsansvar, klimatomställningen samt hur vi skapar hållbara städer.

Nya samarbeten med Återvinningsindustrierna och Hagainitiativet

Varmt välkommen säger vi till Återvinningsindustrierna och Hagainitiativet som båda inleder samarbete med Nordic Sustainability Expo 2023. Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för privata återvinningsföretag som arbetar för ökad resurseffektivitet med fokus på miljö och etik i sin verksamhet.

På årets mässa vill vi delta som partners för att sätta extra stort fokus på cirkularitet och vikten av att fler använder återvunnet material. Det minskar utsläppen, ger energieffektivisering och bidrar till säkra framtida råvaruförsörjning, säger Ellen Einebrant Kommunikationsansvarig på Återvinningsindustrierna.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som samlar företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Företagen arbetar för att halvera sin klimatpåverkan varje årtionde och Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen.

Vi måste lösa akuta planetära kriser såsom klimatkrisen, och för att det ska kunna ske måste tempot öka. För att klara 1,5 graders målet måste ambitionerna åtminstone 5-faldigas. Vi måste byta idéer med varandra, samarbeta i värdekedjan, se hur affärsnyttan kan skalas upp och inspireras av den senaste teknologin, därför deltar vi i Hagainitiativet på Nordic Sustainability Expo, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Varmt välkommen den 9–10 maj 2023

Fokusområden 2023