Emil Hast & My Björk

Nätverket för Hållbart Näringsliv:

Ta ert nästa hållbarhetssteg - nätverka och utvecklas med över 200 medlemsföretag!

Nätverket för Hållbart Näringsliv är en branschöverskridande mötesplats för företag och organisationer och deras medarbetare, som delar kunskaper, erfarenheter och insikter för ett hållbart och framgångsrikt näringsliv. Nätverket kommer vara på plats på Nordic Sustainability Expo med siktet inställt på att nätverka och utbyta erfarenheter.

I medlemskapet ingår bland annat nätverksträffar, seminarier, work shops, utbildningar, månatliga events samt diskussionsforum. Till träffarna bjuds talare och experter in men man ger också mycket tid till frågor, dialog och diskussioner, medlemmar emellan. Nätverket anordnar även ett Mentorskapsprogram i samarbete med Ledarna, i syfte att bygga broar mellan nätverkets mer erfarna medlemmar och de med mindre erfarenhet inom hållbarhet. Varje år utser även Nätverket för Hållbart Näringsliv Årets Hållbara Ledare.

Vår vision handlar om att stötta och hjälpa våra medlemmar i hållbarhetsomställningen. Vi vet att ett framgångsrikt och hållbart näringsliv spelar en central roll för att vi ska klara omställningen och nå de globala målen. Genom vårt nätverk hjälper vi medlemmarna att finna vägen framåt för en hållbar utveckling samt få förståelse för vinsterna med att arbeta hållbart, för affären och samhället, säger My Björk, projektledare i kansliet.

Nätverket för Hållbart Näringsliv är partner till Nordic Sustainability Expo och har både monterplats och arrangerar öppna seminarier, liksom medlemsträffar under mässdagarna. Under seminariepunkten Från fossilt till förnybart – är ni med i matchen? som riktar sig till alla mässbesökare, kommer Scania CV ABSpendrups Bryggeri AB och E.ON presentera sitt arbete med att accelerera omställningen mot ett mer hållbart energisystem, där det fossila fasas ut för att ge plats åt det förnybara. Seminariet äger rum den 17 maj kl. 10.00 – 11.30, föranmälan krävs.

Nätverket för Hållbart Näringslivs monter har temat ”Från fossilt till förnybart” och hela gänget finns på plats för att berätta om medlemskapet. Här kan besökarna ta del av nyheter och nätverka med andra medlemmar samt få möjlighet att träffa nätverkets nya Generalsekreterare Emil Hast. På plats den 18 maj finns också medlemsföretagen JM och Samhall som kommer berätta om sitt hållbarhetsarbete.

I montern finns dessutom ett spel där besökare kan utmana varandra att ta matchen mot en hållbar omställning.

Monterplats; A05:02

Mer info på https://nmc.a.se/

Ett forum för diskussion, kunskapsutbyte och nätverkande

Vi erbjuder hållbarhetschefen och andra nyckelpersoner inom hållbarhetsarbetet möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

NMC har som vision ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt. NMC:s ändamål är att stödja sina medlemsorganisationer i deras verksamhet och utveckling så att de bidrar till att visionen förverkligas.

Seminarier och olika sammankomster utgör kärnan i vår verksamhet

Vår verksamhet består främst av olika former av seminarier och sammankomster som till övervägande del äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till dessa bjuder vi in intressanta talare och experter men ger också mycket tid till frågor, dialog och diskussioner. För att nå ut till samtliga medlemmar som är spridda över landet webbsänder vi flera av våra seminarier. Man kan som medlem också ta del av inspelningar och talarnas presentationer i efterhand via NMC Arkiv.

Flera av våra seminarier är öppna även för personer som inte är medlemmar men då mot en avgift

En gång per år bjuder vi in våra medlemmar till en medlemsresa – sensommarmötet – i syfte att möjliggöra ett fördjupat erfarenhetsutbyte och än bättre chans att lära känna varandra. Först till kvarn gäller och deltagande sker med en viss medfinansiering i form av en anmälningsavgift.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen

Alla intresserade i verksamheten är varmt välkomna att delta vid NMCs olika möten och aktiviteter! Se till att alla nyckelpersoner inom ert hållbarhetsarbete är registrerade under ert medlemskap så att de får vårt nyhetsbrev där vi annonserar kommande möten och aktiviteter.

Bjud in andra medlemmar till era hållbarhetsevent