Ekobanken

Kan pengar förändra världen?

Ekobanken är en transparant bank och en del av den rörelse som kallas ”value based banking”, en värdebaserad och syftesdriven bank. Banken grundades som ett alternativ till den traditionella bankvärlden och är helt unik i sitt slag. Förutom att banken redovisar alla sina lån helt öppet, så att kunderna kan ta del av informationen, så har de korats till Sveriges mest hållbara bank, sex år i rad av Fair Finance Guide.

"Vi är en medlemsbank och vårt uppdrag är att tillsammans med pengars hjälp arbeta för en hållbar framtid. Hos oss får du veta vad dina pengar används till när de är på banken. Vi vill medverka till ett finansiellt system där pengarna är till för människan och för planeten, och därför lånar vi bara ut pengar till företag och organisationer som tar hänsyn till just det, förklarar Maria Flock Åhlander, VD på Ekobanken".

Det funkar helt enkelt så, att pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart och detta gör banken genom att tillhandahålla lån till sociala entreprenörer, ideella föreningar och verksamheter som vill bidra till en hållbar framtid och skynda på den omställning som krävs idag. Den gemensamma nämnaren stavas hållbarhet, och de verksamheter som får låna pengar i banken måste därför kunna redogöra på vilket sätt deras verksamhet bidrar till en ekologisk, social eller kulturell utveckling.

"Våra låntagare granskas precis som alla andra låntagare med den stora skillnaden att affärsidén ska bidra till hållbar utveckling. Och vi anser att det bästa sättet att bidra till en mer hållbar framtid är att investera sina pengar på rätt sätt. Vi är övertygade om att pengar kan förändra världen i en positiv riktning, säger Maria Flock Åhlander".

Ekobanken startade 1998, och är en medlemsbank med 2 806 medlemmar spridda över hela landet. Banken är den enda svenska banken som har kvalificerat sig att bli medlem i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ett internationellt nätverk av 67 banker runt om i världen, där alla arbetar för att göra kapital hållbart och transparent. Banken är helt unik genom att vara den enda banken som helt transparent publicerar vilka man lånar ut pengar till på sin hemsida. På så sätt vet kunderna exakt vad deras pengar används till och kan känna sig helt trygga i vad deras sparande går till.

"Ekobanken växer och under 2021 ökade utlåningen med hela 18%. Vilket vi såklart tycker är väldigt roligt. Vi ska vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta våra kunders pengar så att de stödjer hållbar utveckling, och att vi växer är ju ett kvitto på att kunderna uppskattar oss, säger VD Maria Flock Åhlander".

På Nordic Sustainability Expo ställer Ekobanken ut tillsammans med några av sina samarbetspartners, Mikrofonden, Coompanion och Skoopi. I deras gemensamma monter kommer besökarna kunna lära sig mer om hur Ekobanken arbetar, vad det innebär att vara medlem i banken och kunna få veta mer om de kunder banken har. Här finns också möjlighet att fördjupa sig inom etiskt sparande, socialt företagande och helt enkelt få veta mer om vad pengarna gör på banken.

Ekobanken regleras och granskas precis som alla andra banker av Finansinspektionen och kunderna omfattas av insättningsgarantin. Vissa begränsningar finns idag i deras erbjudande, bla kan man inte erbjuda swish. Läs mer på www.ekobanken.se