Cecilia Rossing & Mikael Kowal

MAQS Advokatbyrå: Med fokus på grön omställning och förnybar energi

Hos MAQS advokatbyrå är hållbarhet integrerat i alla affärsområden och den gröna omställningen är på agendan i stort sett alla branscher. 

Advokat Mikael Kowal är ansvarig för Renewables-teamet, som biträder ett stort antal aktörer verksamma inom förnybar energi så som exempelvis sol, vind, grön vätgas och andra utsläppsreducerande verksamheter. Trots att han arbetat på byrån i nästan 17 år är det företagskulturen och byråns strategiska satsningar på hållbarhet som gör att det är kul att gå till jobbet varje dag.

– Alla affärsområden på byrån jobbar med hållbarhet, vi lever som vi lär. Det står i ägardirektivet, vi drivs av ett starkt samhällsengagemang, dessutom är vi miljödiplomerade och satsar på att bli koldioxidneutrala senast 2030, berättar Mikael Kowal. 

Och hållbarhet är det stort fokus på, även hos klienterna. Från att det för 10 år sedan mestadels var energiklienterna som pratade om miljö och klimat, till att de flesta kunder idag vill ha hjälp med hållbarhetsrelaterade ärenden. 

– Trenden vi ser just nu handlar om att de flesta klienter vill se över sitt eget arbete. Det är stort fokus på energiomställning, förnybart, grön el, elektrifiering osv. Pandemin medförde ett ökat fokus på hållbarhet både hos våra klienter och i vår egen bransch. Vi märker att hållbarhet är viktigt bland de nyutexaminerade juristerna som söker jobb hos oss. De är pålästa och har koll på både klimatnytta, jämställdhet och mångfald, säger Mikael Kowal. 

Advokat Cecilia Rossing leder MAQS externa satsning på hållbarhet och förklarar att det kändes ”helrätt” att delta på Nordic Sustainability Expo eftersom byrån har stort fokus på hållbarhet, dels internt, och dels för att byrån har många klienter som har stark hållbarhetsprofil. Vanligt är att MAQS bistår klienter med bolagsstyrning, code of conducts, visselblåsning, anti-korruption, regelefterlevnad, upphandling och tillstånd. 

– Hållbarhet går inte att blunda för idag, det är en del av allt vi gör. Högre krav på transparens och en hårdare lagstiftning medför att bolag inte längre kan sätta upp ambitiösa hållbarhetsmål utan också måste visa hur de tänker nå dem. Vi ser ett ökat behov av bred rådgivning inom alla branscher och vi bistår klienter som vill upphandla vindkraftverk eller ingå samarbeten för långsiktig solenergiförsörjning till dem som vill ha hjälp med uppförandekoder, förklarar Cecilia Rossing. 

I MAQS monter erbjuds besökarna att träffa teamen inom Hållbarhet och Renewables. Man erbjuder speed-rådgivning och det finns möjlighet att boka möten med jurister inom tillstånd, fastighet, förnyelsebart osv. Det är viktigt att kunna visa på goda exempel och byrån har två seminarier i talarprogrammet. I seminariet ”Framgångsfaktorer för grön energiomställning” talar Cecilia och Mikael i en gemensam programpunkt, där exempel på klimatomställning hos klienterna Liquid Wind, som framställer elektrobränsle genom koldioxidinfångning, och Rabbalshede Kraft som producerar grön el genom sol och vindkraft och framåt även grön vätgas, kommer lyftas fram.
 
I seminariepunkten ”Framgångsfaktorer för klimatsmarta byggprojekt” kommer Anna Almroth dela med sig av de faktorer som leder till ett lyckat byggprojekt där klimatmålen nås. Klimatsmarta byggprojekt ställer särskilda krav på beställare, entreprenörer och leverantörer gällande planering, samverkan och kunskap.

Ni träffar teamet på MAQS i monter: A03:21.

www.maqs.se