Giva-Sverige

Hur kan företagen bidra till att lösa samhällsproblemen?

Idag finns en förväntan från många intressenter att företag inte endast ska skapa värde till sina egna bolagsägare, utan också skapa värde för samhället i stort. Och för att uppnå ett hållbart samhälle och de globala målen behöver vi samverka i alla delar av samhället. Företag och ideella organisationer skulle kunna kroka arm än mer genom exempelvis strategiska partnerskap, där man tillsammans jobbar lösningsorienterat, detta visar Giva Sveriges Trendrapport för 2022.

Sex av tio svenskar skänker pengar till en organisation och det är branchorganisationen Giva Sveriges uppgift att skapa ett tryggt givande och säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige. Giva Sverige har cirka 180 av Sveriges ideella organisationer som medlemmar och tillsammans arbetar de för att öka möjligheten för människor att engagera sig. Genom sin certifiering ”Tryggt Givande” säkerställer de att ramar, regler och effektmätning säkerställs hos medlemmarna.

I dagarna släpptes den årliga Trendrapporten inom givande för 2022, avsedd att inspirera, utmana och väcka tankar. Nio skribenter har alla författat varsin spaning och vi har fördjupat oss i kapitel 7, Hållbarhet från ett företagsperspektiv

Charlotte Rydh generalsekreterare på Giva Sverige berättar:

Vi ser idag att 8 av 10 organisationer har finansiellt stöd från företagen, samtidigt som den totala summan minskar. Många företag drar ned på sitt stöd till ideella organisationer och väljer exempelvis skapa egna företagsstiftelser. (Ikea, H&M, Kavli) Andra företag gör tvärtom och inleder strategiska partnerskap tillsammans med den ideella organisationen, men överlag så ser vi faktiskt en minskning av intäkter från företagen.

Om just detta skriver författaren av kapitel 7, Louise König hållbarhetsrådgivare på Ramboll, i sin spaning. Hon efterlyser ett ökat samarbete mellan företagen och den ideella sektorn. När dessa aktörer samverkar, det är då, vi kan göra skillnad på riktigt. 

Det gäller som företag att fråga sig hur man kan bidra till att lösa samhällsproblemen och vem man skulle vilja samarbeta med. Här har ideella organisationer en uppgift att fråga sig; Vems problem kan vi bistå att lösa? Vilka samarbeten skulle vi våga föreslå? Hur går vi från att be om en företags/julgåva till att titta på hur vi passar in i supply chain och kan samverka för mer hållbara lösningar. Hur samverkar vi med akademin för att stärka insikter med forskning och fakta? Bistå företag att våga ta ställning för någonting som är större än företaget självt, skriver Louise.

Om detta håller Charlotte med, organisationerna har oerhört värdefull kunskap att bidra med till företagen och kan inte själv lösa alla problem, utan behöver stöd för att överleva. Och eftersom undersökningar visar att företagen tappat i trovärdighet hos konsumenterna* gällande just sin hållbarhetskommunikation, kan ju ett strategiskt partnerskap skapa både legitimitet och pålitlighet hos intressenterna.

Och det finns många goda exempel att lära av, bland annat Bring och Röda Korsets samarbete vid de stora skogsbränderna i Sverige 2018. Brings kompetens inom logistik och lagerhantering bistod Röda Korset, som är en del av Sveriges nationella krisberedskap, för att leverera nödvändigt material till området. En kampanj som belönades med det prestigefyllda priset Årets företagssamarbete 2018.

Ett annat exempel är det långsiktiga och innovativa samarbetet mellan Tjejzonen och Kicks. Syftet är att förbättra unga tjejers psykiska hälsa, och genom ett praktikprogram för kvinnor mellan 18-27 år ges deltagarna möjlighet att prova på arbetslivet hos Kicks samtidigt som de får stöd av en mentor som kan erbjuda trygghet, inspirera och visa vägen. Ett samarbete som inte bara ger ekonomiskt stöd utan också erbjuder personalen möjlighet till engagemang – även på arbetstid.

Men hur bör företagen och organisationerna samverka i framtiden?

Framtidens medarbetare och framförallt den yngre generationen kräver att företagen bidrar på ett helt annat plan. För dem är hållbarhet nästan en hygienfaktor. Ska vi verkligen uppnå hållbarhet i samhället behöver företagen och den ideella sektorn samverka mycket mer, precis som Louise skriver i sin spaning. I framtiden kommer det inte räcka att bara ge en julgåva per år som vi ser att merparten av företagen gör idag. I stället behöver vi samverka över olika sektorer och utbyta både kompentens och expertis för att tillsammans skapa en hållbar utveckling. Dock ska vi inte glömma att företagen självklart också måste tjäna pengar för att kunna överleva, och i den bästa av världar går detta att kombinera, och att det fungerar, har vi ju flera goda exempel på, avslutar Charlotte Rydh.

Giva Sveriges Trendrapport 2022 laddar du ner här:

*Källa: Sustainable Brand Index 2021. 26% av konsumenterna uppger att man tappat förtroendet för företagens hållbarhetskommunikation.