Elin Bergman

Circularity Gap Report - vi lever i ett slit och slängsamhälle - Sverige är bara 3,4% cirkulärt!

Den 21 april släpptes nyheten att Sverige endast är 3,4 % cirkulärt. Det betyder att mer än 96 % av de resurser som konsumeras kommer från jungfruliga källor och mindre än 4 % återanvänds årligen. Vi måste arbeta för att förändra detta snabbast möjligt, säger Cradlenets COO Elin Bergman.

Denna viktiga siffra kommer från Circle Economys Circularity Gap Report för Sverige som tagits fram i samverkan med RE:Source-SIP och RISE Research Institutes of Sweden som har gjort en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet.

Detta är en riktigt sorglig siffra. Det betyder att mer än 96 % av de resurser som konsumeras kommer från jungfruliga källor och mindre än 4 % återanvänds årligen. Sverige har 0,13 % av världens befolkning men använder 3 % av planetens resurser. Detta innebär 25 ton per person och år! Vi lever verkligen i ett slit-och-släng-samhälle med kraftig överkonsumtion och detta måste förändras snabbast möjligt, säger Elin Bergman COO på Cradlenet.


Sverige har 0,13 % av världens befolkning men använder 3 % av planetens resurser. Detta innebär 25 ton per person och år. Därutöver har landet den fjärde största (!) resursutvinningen i världen per capita, mer än 265 miljoner ton resurser utvinns i Sverige varje år rapporten redovisas också sex scenarier med strategier som Sverige bör använda för att minska sitt materiella fotavtryck (alltså allt material som behöver utvinnas inom eller utanför landet för att tillgodose efterfrågan i landet). Scenarierna är:

1) Bygg cirkulärt
2) Värna om ett sunt livsmedelssystem
3) Tillverka cirkulärt
4) Omforma utvinningsindustrin
5) Hållbar mobilitet
6) Ansvarsfull design av förbrukningsvaror

Enligt rapporten skulle dessa scenarier sammantaget mer än fördubbla Sveriges cirkularitet (alltså andelen resurser som kommer från återvunna råvaror) och minska det materiella fotavtrycket med hela 42,6 %.

– Vi har sagt det förut och vi säger det igen: Sverige behöver sätta ett nationellt mål för när vi senast ska ha cirkulär ekonomi på plats. Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att klara klimatmålen och Circularity Gap Report visar med all önskvärd tydlighet att det är oerhört bråttom. Den ger dessutom konkreta förslag på hur vi kan gå tillväga. Vi vet vad vi behöver uppnå och vi vet hur vi ska nå dit. Nu uppmanar vi svenska politiker att omedelbart ta ansvar för att Sveriges cirkulära omställning tar fart, säger Elin Bergman.

Lär dig allt om cirkularitet i praktiken genom att boka en biljett till Cradlenets konferens, Ready Set Go Circular eller besök deras monter A06:20 på mässan.

Läs hela rapporten här: https://resource-sip.se/content/uploads/2022/04/circularity-gap-report-sweden.pdf