AST

A Sustainable Tomorrow arbetar för en hållbar morgondag genom mångfald och gränsöverskridande möten

A Sustainable Tomorrow, AST är ett nätverk för aktörer från alla delar av samhället. Med utgångspunkt i FN:s Globala mål nummer 17, genomförande och partnerskap, grundades organisationen 2015 av Bo Nilsson. A Sustainable Tomorrow vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan och faciliterar möten som får hållbarhet att hända.

Vi tror att mål nummer 17 bäst uppnås genom mångfald och gränsöverskridande samarbeten på alla nivåer i samhället.  Vi ser därför till att personer med olika bakgrund lär känna varandra och utvecklar samarbeten som ger mervärde både till individer, företag och samhället. Näringslivet är en viktig motor för hållbar utveckling och hållbara affärer kan driva på omställningen och ge kraft åt andra samhällsaktörer, berättar Bo Nilsson grundare av AST.

Varje år arrangeras en gemensam hållbarhetskonferens som livesänds av utvalda hållbarhetshubbar runt om i landet. 2020 deltog 1000 personer, 2021 deltog 5000 personer och målsättningen är att fördubbla antalet deltagande hubbar varje år.

– Det finns en stor efterfrågan idag att kunna ge så många som möjligt tillgång till nya perspektiv, nya kunskaper, erfarenheter och goda exempel, vilket är helt nödvändigt om vi ska kunna öka farten och nå de Globala målen. Vår målsättning är att ha en hållbarhets-hub i varenda stad som kan främja gränsöverskridande samarbeten, och vi får samtal varje dag, säger Bo Nilsson.

Och AST lyckas sannerligen attrahera intressanta, namnkunniga talare och experter till sin årliga hållbarhet- och framtidskonferens, bland talarna vid det senaste eventet fanns bland andra fd statsminister Fredrik Reinfeldt, en återkommande talare som deltagit sex gånger, Cecilia Ekholm Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Fredrik Moberg forskare Stockholm Resilience Centre, Laura Storm forskare inom regenerativ business, Jakob Trollbäck skapare av de globala målen-symbolerna samt Eva Karlsson VD Houdini, för att nämna några.

Och innehållet har gett positivt gensvar, berättar Bo Nilsson.

– Jag ser dagligen exempel på just vad vi vill uppnå, att du får tillgång till kompetens, erfarenheter från andra personer som man sannolikt aldrig annars hade mött. Det är när olikheter får samverka under professionella former det sker saker, dessa resultat driver mig. Under vår senaste konferens lärde sig deltagarna exempelvis grunderna inom det regenerativa området genom forskaren Laura Storm och tränades därefter löpande under året.

Avslutningsvis är vi ju nyfikna på vad AST kommer erbjuda besökarna på sin konferensdag den 17 maj på Stockholmsmässan och Nordic Sustainability Expo?

– Vi arbetar just nu med programmet som presenteras i februari, ett av blocken handlar om det aktuella området psykologiska och beteendemässiga aspekter inom hållbarhetsförflyttning som är högaktuellt, varför gör vi inte det vi vet att vi måste göra?

Att få vara med och skapa Nordens största och främsta hållbarhetsmötesplats inspirerar oss. Det blir en mix av nationella och internationella förebilder inom hållbarhetsområdet, samtal och goda exempel från näringsliv och samhälle, samt några överraskningar ser jag framför mig. Samt inte minst möta nya viktiga relationer som är olik dig i en tid då vi redan är halvvägs till 2030.