Nordic Sustainability Expo 2023
Intresseanmälan »

Bli utställare på Nordic Sustainability Expo 2024!

Det har aldrig varit viktigare att träffas, dela erfarenheter och öka samarbetet för ett hållbart samhälle och för stärkt konkurrenskraft. Med Agenda 2030 och de Globala målen som vägledning måste vi nu tänka nytt, bryta barriärer, utveckla våra nätverk och framförallt, våga fatta beslut och agera. Ta chansen att visa vad din verksamhet kan erbjuda för att påskynda omställningen och hjälpa andra att nå hållbarhetsmålen.

Nordic Sustainability Expo 2024 är mötesplatsen för dig som vill:

•   Visa marknaden hur ni arbetar med hållbar utveckling och vad era produkter, tjänster och lösningar gör föratt minska klimatpåverkan.
•   Presentera lösningar, märkningssystem, samarbetsidéer eller spetskunskap som accelererar omställningen.
•   Träffa beslutsfattare, påverkare och användare från företag, myndigheter och organisationer som vill leda förändringsarbeten.
•   Vill vara med i den hittills snabbaste omställningsfasen i modern tid för en hållbar ekonomi.
•   Delta i diskussioner, forum och seminarier för att sprida kunskap eller inspiration.
•   Visa marknaden hur ni arbetar med miljöcertifiering av varor och tjänster.
•   Ta del av de senaste forskningsrönen och få vägledning av kunniga specialister.
•   Utveckla ert nätverk, byta erfarenheter och hitta partnerskap!

Läs mer om de globala målen:

Globala målen

Vilka yrken vänder sig Nordic Sustainability Expo till?