Varför ställa ut NSE

Bli utställare på Nordic Sustainability Expo!

9-10 maj 2023

Det har aldrig varit viktigare att träffas, dela erfarenheter och öka samarbetet för ett hållbart samhälle och för stärkt konkurrenskraft. Med Agenda 2030 och de Globala målen som vägledning måste vi nu tänka nytt, bryta barriärer, utveckla våra nätverk och framförallt, våga fatta beslut och agera. Ta chansen att visa vad din verksamhet kan erbjuda för att påskynda omställningen och hjälpa andra att nå hållbarhetsmålen.

Nordic Sustainability Expo 2023 är mötesplatsen för dig som vill:

Fokusområden & branschutmaningar

Vilka yrkesområden vänder sig Nordic Sustainability Expo till?