folk och byggnad

Välkommen den 17–18 maj 2022

Nordic Sustainability Expo – För ett hållbart företagande

Vi står idag inför enorma hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid. Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och skapa en gemensam framtidstro. Nordic Sustainability Expo är den plattform alla nu efterfrågar - en mötesplats för Inspiration, kunskap och lösningar idag och imorgon.

Utveckling

Kreativt återbruk är på tapeten! Hur går man från linjär till cirkulär? Hur nudgar man kunder och medarbetare i rätt riktning? Inspireras av produktutvecklare, specialister inom hållbara, giftfria material kring resurseffektivitet, upcyling, remake och redesign!

Engagemang

Detta är omställningens årtionde, för att lyckas behöver alla hjälpas åt. Få tips på hur du engagerar dina medarbetarna, möt de modiga ledarna som tar ställning och visar vägen. Få exempel från våra attraktivaste arbetsgivare på hur mångfald och inkludering går till i praktiken.

Accelaration

Tiden är knapp, nu vänder vi trenden. Träffa experter inom klimat och biologisk mångfald samt företag som går före. Lär dig mer om energieffektivisering, elektrifiering och digitalisering, Science Based Targets och kompensationsmetoder för att accelerera omställningen till en fossilfri organisation i ett fungerade ekosystem.

Styrning och mätning

ESG, Taxonomin, TCFD, Human Rights Due Diligence, Den Gröna given, Agenda 2030 och kommunala mål är en del av de nya spelregler och skärpta krav som kommer från investerare, kunder och slutkonsumenter. Få koll på det senaste och lär dig metodik och verktyg för att styra, mäta och kommunicera ert hållbarhetsarbete.