samhällsansvar

Socialt samhällsansvar

Idag finns en finns en förväntan från många intressenter att företag inte endast ska skapa värde till sina egna bolagsägare, utan också skapa värde för samhället i stort. För att möta denna förväntan krävs ett nytt typ av ledarskap, ett mer empatiskt sådant. Det är vi människor som måste hantera de stora hållbarhetsutmaningarna och då måste vi också ha ett friskt, rättvist och hälsosamt samhälle, och samarbeta inom olika sektorer för att säkerställa ett mer rättvist samhälle.

• Produktionskedjan, hur ser en Due Diligence ut när det kommer till mänskliga rättigheter, hur ska företag tänka kring barns rättigheter?
• Kan man som företag jobba i alla länder, vilka risker ska hanteras och hur?
• Världen blir allt mer segregerad, hur kan företag vara en del av lösningen?
• Hur jobbar företag med att inkludera alla i arbetslivet?
• Hur ser en hållbar organisation och ett hållbart ledarskap ut i en komplex värld, som den vi lever i?
• Hur får man hela företaget/organisationen rustad för ett mer hållbart samhälle?
• Hur tänker morgondagens talanger och hur kan företag jobba för att attrahera dessa? Många goda råd, exempel, erfarenheter och verktyg kommer tas upp under mässan.