Hållbara städer

Hållbara städer och samhällsansvar

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. 

Idag finns en finns en förväntan från många intressenter att företag inte endast ska skapa värde till sina egna bolagsägare, utan också skapa värde för samhället i stort. För att möta denna förväntan krävs en ny typ av ledarskap, ett mer empatiskt sådant. Det är vi människor som måste hantera de stora hållbarhetsutmaningarna och då måste vi också ha ett friskt, rättvist och hälsosamt samhälle, och samarbeta inom olika sektorer för att säkerställa ett mer rättvist samhälle.

• Lyssna på inspirerande föredrag om hållbar och innovativ stadsutveckling och inspireras av stadsdelar där man lyckats. 
• Hur ser en hållbar organisation och ett hållbart ledarskap ut i en komplex värld, som den vi lever i?
• Hur kan vi samarbeta inom olika sektorer för att säkerställa ett mer rättvist samhälle?