cirkularitet

Cirkulär produktion och konsumtion

År 2040 ska Sverige som land ha övergått till ett cirkulärt samhälle, vilket är en förutsättning för att nå klimatmålet 2045. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Men hur går vi från linjär till cirkulär affärsmodell? Inspireras av produktutvecklare, innovatörer och specialister i hållbara material inom resurseffektivisering. Hur kan vi ändra vårt sätt att producera nya produkter och förändra invända beteenden. Lyssna på experter och företag som går i bräschen.  
I Sverige slängs idag 35 kg mat per person och år, för en familj på två vuxna och två barn handlar det om 140 kg per år. Hur kan vi halvera vårt matsvinn i butik samt minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan för att uppnå en hållbar utveckling? 

Cirkulära modeller för resurseffektivitet, återbruk, upcyling och redesign
Nya tjänsteerbjudanden och cirkulära affärsmodeller
Best practise: Vilka är utmaningarna med cirkularitet och hur har företagen löst dem?
Vilka är verktygen för en cirkulär ekonomi och hur kommer man som företag i gång? 
Lär dig mer om industriell symbios, dvs hur en industris avfall kan bli resurs till en annan industri?
Hur kan vi säkerställa vår matförsörjning när antalet invånare på jorden väntas bli 10 miljarder år 2050? 
Hur arbetar livsmedelkedjorna med att minska svinnet i butik och hur kan nudging guida konsumenterna rätt.