cirkularitet

Cirkularitet

År 2040 ska Sverige som land ha övergått till ett cirkulärt samhälle, vilket är en förutsättning för att nå klimatmålet 2045. Men hur går man från linjär affärsmodell till cirkulär? Inspireras av produktutvecklare, innovatörer och specialister inom hållbara material inom resurseffektivisering, upcykling, remake och redesign.

• Cirkulära modeller för resurs-effektivitet, återbruk, upcyling och redesign
• Nya tjänsteerbjudanden och cirkulära affärsmodeller
• Best practise: Vilka är utmaningarna med cirkularitet och hur har företagen löst dem?