cirkularitet

Är du intresserad av våra sponsorpaket eller partnerskap, kontakta Monika Johannesen, mejl monika.johannesen@stockholmsmassan.se eller ring +46 707 89 41 41.

Våra samarbetspartners: