Nordic Sustainability Expo 2023

Nordic Sustainability Expo 9-10 maj 2023

Mötesplatsen för ett konkurrenskraftigt och hållbart företagande

Under två högintensiva dagar i maj 2022 samlade vi ministrar, näringslivet, myndighetschefer, TED Talks-föreläsare, forskare, hållbarhetsexperter m.fl. som alla passionerat arbetar för ett förbättrat företagande med hållbarhet i fokus. 
100+ föreläsare, 100+ utställare, och sammanlagt närmare 2000 personer samlades för att nätverka, samverka och inspireras av de senaste rönen och erfarenheterna. 
Våren 2023 är Sverige ordförandeland i EU:s ministerråd vilket sätter Sverige i strålkastarljuset. Och med dagens stora engagemang i hållbarhetsfrågorna vill nu skapa en ännu bättre plattform för företag, organisationer och politiken att accelerera omställningen – här och nu! 

Fokusområden 2023 

Den 9–10 maj 2023 kommer Nordic Sustainability med utgångspunkt i de globala målen och Agenda 2030 fokusera på Cirkulär konsumtion och produktion, företagens och politikens Samhällsansvar, Klimatomställningen såväl som hur vi optimerar arbetet med att skapa Hållbara städer.
Nordic Sustainability Expo är Nordens största mötesplats för hållbart företagande och hållbar utveckling 2023. Om 2022 handlade om innovation och diskussion vill vi nu röra oss mot Acceleration, Implementation och Action!

Nordic Sustainability Expo är den självklara mötesplatsen för dig som vill:

 Fokusområden 2023

Missa inga nyheter!

Håll mig uppdaterad på Nordic Sustainability Expos nyheter och aktiviteter.