WAYOO

Vi finns i monter C01:28,C01:28.

I office recyclings innovationsprojekt Wayoo står framtidens återvinningslösningar i centrum. Här vill vi bidra till resan i att gå från linjär till cirkulär ekonomi då en stor del av allt avfall någon gång passerar en fastighet. Vi har under en lång tid i branschen identifierat, analyserat och validerat de utmaningar som existerar för fastighetsbolag och hyresgäster. Detta har resulterat i ett helhetskoncept vi kallar för Wayoo där vi kopplar upp hela avfallsrummet med sensorer och smarta lösningar. Via datadriven och automatiserad drift av avfallshanteringen möjliggör vi optimal återvinning i och kring fastigheter och förbättrar ditt driftsnetto, gör hyresgästerna nöjdare samt bidrar till resan mot en klimatneutral fastighet.
Hitta oss på kartan

Kontakt

WAYOO

Engelbrektsgatan 31 11432  Stockholm Sverige
010-685 00 00 www.officerecycling.se