Futuense

Vi finns i monter C05:28

Futuense är Public Affairs-byrån med expertis inom både påverkansarbete och juridisk rådgivning. Vi erbjuder en helhetslösning som skapar trygghet för våra kunder och som få andra byråer på marknaden tillhandahåller.

Är ni en organisation som arbetar med hållbarhet och vill få upp era frågor på agendan? Eller är ni ett företag som har juridiska frågor kring hållbarhetslagstiftning?

Med mångårig erfarenhet inom opinionsbildning och lagstiftningsprocesser är vi väl insatta i de hinder som bromsar hållbara lösningar och därmed även den gröna omställningen i stort. Det handlar om allt mellan bristande miljöhänsyn i upphandlingsprocesser, olika stötestenar som gör det svårt att konkurrera med återvunna resurser till långsamma tillståndsprocesser. Omfattande reformförslag under behandling på EU-nivå inom ramen för den gröna given gör det dessutom extra viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som händer på det juridiska området och se över eventuella fallgropar för just er verksamhet, inte minst när implementeringen ska ske på nationell nivå.

Genom vår expertis inom påverkansarbete och opinionsbildning hjälper vi er organisation att få genomslag där det offentliga samtalet formas och där dem juridiska besluten tas.

Du är varmt välkommen att diskutera era utmaningar och möjligheter med oss i monter C05:28.
Hitta oss på kartan

Kontakt

Futuense

Strandvägen 7 A 114 51  Stockholm Sverige