Ecogain

Vi finns i monter A06:41

Hitta oss på kartan

Produkter

 • Ecogain Biodiversity Index

  Ecogain Biodiversity Index Sveriges enda rankning av biologisk mångfald inom näringslivet.
  Hur redovisar de största svenska, nordiska och baltiska företagen sin påverkan på, sitt beroende av och sitt arbete med biologisk mångfald? Ecogain Biodiversity Index granskar hur storföretagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar; hur de identifierar, sätter mål, genomför åtgärder och följer upp biologisk mångfald. Syftet är att hjälpa företagen att förstå hur biologisk mångfald blir en naturlig del av deras hållbarhetsarbete och affärer. Länk till produkten »

 • Changing land use impact on biodiversity (CLIMB)

  Changing land use impact on biodiversity (CLIMB) Adresserar utmaningen att kunna mäta och värdera biologisk mångfald.
  Samverkansprojektet CLImB tar fram en standardiserad och väl förankrad metod för att värdera biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning på land. Metoden ska hjälpa företag att trovärdigt kvantifiera och kommunicera den direkta påverkan (både negativ och positiv) på biologisk mångfald. Länk till produkten »

 • Business@Biodiversity Sweden

  Business@Biodiversity Sweden Business@Biodiversity Sweden är Sveriges ledande nätverk med fokus på biologisk mångfald och affärsnytta. Vi samlar storföretag och branschorganisationer som vill ligga i framkant med sitt miljöarbete, driva utveckling och arbeta med biologisk mångfald som en del av sin affärsmodell. Länk till produkten »

Kontakt

Ecogain

Östra Hamngatan 17 411 10  Göteborg Sverige
010-405 90 00 www.ecogain.se