Build Together

Vi finns i monter A04:21

Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling som är inkluderande, jämlik och tolerant. Genom våra affärsområden erbjuds tjänster som möjliggör för näringslivet och andra aktörer att stärka sin kunskap och arbeta med social hållbarhet. Vi arbetar även med ett entreprenörsprogram riktat till kvinnor och icke-binära för att öka sysselsättning, möjlighet till självbestämmande och större delaktighet i samhället.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • Konsult

Kontakt

Build Together

Jolengatan 21 A 431 49  Mölndal Sverige