Nordic Sustainability Expo 2023

Nordic Sustainability Expo skjuts fram till 2025

Nordens största mötesplats för hållbar utveckling

Nordic Sustainability Expo, Nordens största mötesplats inom hållbar utveckling och hållbart företagande, skulle ha arrangerats för tredje gången på Stockholmsmässan i maj 2024. Arrangörerna Stockholmsmässan och At Event ser utvecklingspotential av konceptet. För att ge bästa förutsättningar för detta arbete och mötesplatsen i stort, skjuts nästa NSE fram till 2025.

- Vi ser att det är ett väldigt stort fokus på hållbarhet hos företagen, vilket är en förutsättning för att mötesplatsen ska få den tyngd den förtjänar, säger Monika Johannesen Widholm, projektledare på Stockholmsmässan. Vi ser fram emot att senare i år få presentera det nya konceptet för Nordens största mötesplats inom hållbar utveckling och hållbart företagande.

Sedan 2019 är Stockholmsmässan – som första anläggning i Stockholm – certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Hållbarhet handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. På Stockholmsmässan fokuserar vi på social, miljömässig och affärsmässig hållbarhet. 

- Vi ser Nordic Sustainability Expo som en möjliggörare för människor att mötas och driva dessa viktiga frågor framåt. Vi ser fram emot nya möjligheter 2025, där vi välkomnar alla som kan och vill påverka, till en oerhört viktig mötesplats som för samhället framåt, säger Camilla Hållbro, CCO på Stockholmsmässan.

Kontakt för mer information:
Magnus Eriksson, Affärsområdeschef B2B, Stockholmsmässan
Tel: 0707894330
Email: magnus.eriksson@stockholmsmassan.se 

Missa inga nyheter!

Håll mig uppdaterad på Nordic Sustainability Expos nyheter och aktiviteter.

Huvudarrangörer:

Medarrangör:

Samarbetspartners:

Media Partners: