Varför ska DU bli en hållbarhetsintraprenör?

Kom och inspireras kring hur DU kan driva på hållbar affärsutveckling och innovation på din arbetsplats. Oavsett din roll på arbetsplatsen!

Vi ger dig konkreta tips kring hur du blir en kraft för en hållbar omställning och framtidssäkrade affärer

Under 20 minuter ger vi dig:
• 3 tips kring hur DU blir du en hållbarhetsintraprenör som driver förändring på just din arbetsplats
• Introduktion till Sustainability Sprint-metoden - hur man går från idé till action. Och det snabbt.
En Sustainability Sprint är en innovationsprocess som följer fyra enkla steg som du kan testa direkt för att utforska nya lösningar. Vi visar hur du och dina kollegor snabbt kan gå från ord till handling, hur du sätter idéfrön i jorden och får dem att växa. Att odla idéer helt enkelt Vad kan DU göra för att bidra till morgondagens hållbara affärer? Linda Fragner, innovationsledare och grundare av innovationsmetoden Sustainability Sprint och Thomas Arctaedius, professor i entreprenörskap och innovation delar med sig av sina bästa tips. Båda författare till boken "Odla idéer : från idé till action med Sustainability Sprint-metoden - en handbok för hur du får hållbara idéer att växa snabbt."

Talare: Linda Fragner, innovationsledare och grundare av innovationsmetoden Sustainability Sprint och Thomas Arctaedius, professor i entreprenörskap och innovation, Kungliga Musikhögskolan


Speakers corner