Varför ska du bry dig om digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet är helt avgörande för att alla individer oavsett förmåga ska kunna delta i samhället på ett självständigt sätt. Att investera i digital tillgänglighet kommer att ge betydande fördelar för din organisation. Det garanterar inte bara att användare och kunder får tillgång till era tjänster, utan också att de befintliga och kommande lagkrav följs, att användarupplevelsen förbättras och framför allt, du är med och driver samhällets ökade inkludering!

Talare:  

Anna Malmberg, CMO och tillgänglighetsexpert FUNKA
Joakim Centervik, tillgänglighetsexpert FUNKA


Expo scenen