Tre alternativa framtider för städer och samhällen

Kristina Mjörnell kommer att ge en framsyn baserat på tre alternativa framtider år 2030: ”Slösa” där energiförsörjningen är tryggad och det finns en övertro i att teknologin kan lösa våra utmaningar och vi fortsätter konsumera resurser samtidigt som det finns olösta konflikter bla kring markanvändning. ”Spara” där vi har fortsatt höga energipriser och långsamma tillståndsprocesser som gör att elnätsutbyggnaden går långsamt leder till ökade krav på energieffektivisering och användarflexibilitet, och delande blir norm. ”Stanna” där missade investeringar, främst till följd av uteblivna politiska beslut, och skenande inflation driven av höga energipriser leder Sverige in i en djup lågkonjunktur som präglar landet när 2030-talet börjar. Invånarnas tilltro till etablerade institutioner och politiker urholkas och lösningar söks oftare lokalt. Vad krävs för att ta oss vidare till ett mer hållbart samhälle 2040?

Talare: Kristina Mjörnell Affärsområdeschef hållbarhet, RISE

Expo scenen