Så klarar vi klimat och biologisk mångfald

Kan mer samarbete i politiken bidra till att näringslivet ställer om snabbare? Finns det politisk vilja att samarbeta över blockgränser? Hur kan vi skynda på den cirkulära ekonomin för att minska trycket på naturen och klimatet? Hur får vi med oss svenska folket på klimatomställningen? Hur viktig är den svenska klimatpolitiken när EU driver Ff55 och gröna given? Detta och mycket annat kommer vi att samtala om.

Speaker: 
Emma Nohrén, ordförande miljö- och jordbruksutskottet (MP)
Kjell-Arne Ottoson, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet (KD)
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

Expo scenen