Pengar, stadsbyggande och biologisk mångfald

Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, men vi är fortfarande helt beroende av naturen runt omkring oss. Om vi ska kunna fortsätta bo i städer, och må bra, så behöver vi därför ha naturen där också. Kom och lyssna på olika aspekter av hur vi tillsammans kan göra detta verkligt. Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken, Christina Wikberger ordförande för föreningen C/O City och konsult på U&We samt Karin Kjellson medgrundare till Theory in practice medverkar på detta spännande seminarium.

Ekobanken är den enda bank i Sverige som har startat med planeten, människorna och avkastning i hjärtat av affärsmodellen och är den enda banken i Sverige som har kvalificerat sig att vara medlem i intresseorganisationen Global Alliance for banking on Values.

C/O City är en ideell icke-vinstdrivande förening som driver frågor rörande urbana ekosystemtjänster. C/O City vill skapa levande städer genom att utveckla verktyg, metoder och verkar för gröna levande samhällen som ska leverera ekosystemtjänster för alla.

Theory Into Practice frigör kraften i arkitektur för att skapa åtråvärda framtider. Med nyfikenhet och mod söker arkitekterna lösningar som kan ge ett gott liv inom planetens gränser. Idéburet byggande, delningsarkitektur och levande grannskap är några av nycklarna i den nytänkande arkitektur som TIP menar kan förbättra våra liv, idag och för kommande generationer.

Talare:
Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken
Christina Wikberger ordförande för föreningen C/O City och konsult på U&We 
Karin Kjellson medgrundare till Theory in practice


Expo scenen