Hållbarhet och biologisk mångfald: Så vänder vi den negativa trenden

Alexandre Antonelli, en av världens främsta forskare i biologisk mångfald, klargör läget för världens arter och berättar hur svenska företag kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och vilka positiva effekter det kan få för klimatet och konsumenterna.

Talare: Alexandre Antonelli

Expo scenen