Få koll på din produkts miljöpåverkan genom LCA!

Action för minskad klimatpåverkan och ökad cirkuläritet! Klimat, vatten, biologisk mångfald - var har din produkt sin största miljöpåverkan? Vi behöver alla ställa om till en mer cirkulär och hållbar affärsmodell. En livscykelanalys (LCA) hjälper dig att identifiera din produkts miljömässiga hotspots och att få fram underlag för mer hållbara materialval och produktionsprocesser! På scen träffar ni Stellan Bygård från Götessons - produkter för arbetsplats och publika miljöer och Alva Helin, konsult inom klimat och LCA från Trossa AB. Vi presenterar hur vi med LCA-metodik analyserat produktpåverkan. Vi berättar även om LOOP - en satsning för ökad cirkulär ekonomi, där vi med underlag från LCA-projektet analyserar miljönyttan av att reparera kundernas skadade produkter och därmed minska behovet av nyproduktion.

Talare: Alva Helin - Trossa & Stellan Bygård - Götessons


Expo scenen