CSRD - hantera utmaningar & ta vara på möjligheter

Från och med 2024 gäller EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det betyder betydligt mer omfattande krav på hållbarhetsarbetet.

CSRD är en del utav en rad åtgärder inom den Europeiska Gröna Given som syftar till att omorientera kapitalflöden till hållbara verksamheter. Direktivet stärker rättsakten för icke-finansiell information och sänder en tydlig signal till företag om vikten av att kartlägga påverkan och förstå effekterna, och den ekonomiska exponeringen, av en mängd hållbarhetsfrågor.

För berörda företag väntar en tid av förberedelse i form av omfattande analys, datainsamling och implementering. Inte minst den dubbla väsentlighetsanalysen, som avgör vilka upplysningar som rapporteringen ska inkludera för att uppfylla kraven i CSRD, kommer att vara utmanande. I den här sessionen berättar Goodpoint om hur företag bör förbereda sig - dels för att hantera utmaningar, dels för att ta vara på möjligheterna med CSRD – som på sikt kan stärka företagets konkurrensposition.

Talare: Elin Nilsson, affärsområdesansvarig för Hållbara affärer på Goodpoint och CSRD-expert


Expo scenen