Cirkulära processer – samverkan SU & näringslivet

För att lösa de miljömässiga utmaningar världen står inför krävs att akademi, industri och beslutsfattare möts och gemensamt försöker hitta lösningar för ett cirkulärt och hållbart samhälle. Lyssna till ett samtal kring hur forskare och näringsliv gemensamt kan utveckla smarta och effektiva lösningar för cirkulära processer inom kemi, material och andra produkter. Samtalet förs mellan professor Berit Olofsson, ordförande för Stockholms universitets centrum för hållbara och cirkulära system (SUCCeSS) och Magnus Boman, VD på Goodpoint.

SUCCeSS är ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Stockholms universitet, som jobbar för att utveckla en stark plattform för grundläggande och tillämpad forskning för identifiering och hantering hållbarhetsutmaningar.

Goodpoint är en av Sveriges ledande och mest erfarna konsultbyråer inom hållbarhet. De har funnits sedan 1981 och är ett dotterbolag till Semcon AB

Talare:
Berit Olofsson, ordförande för SuCCeSS styrelse
Magnus Boman, VD för Goodpoint och styrelseledarmot för SuCCeSS

Expo scenen