Återvinningens betydelse för hållbara städer

Det är lätt att få en bild av att återvinning är något vi är duktiga på i Sverige. Det stämmer i mångt och mycket, men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att ta hand om de resurser vi som samhälle omsätter varje år. I och runt fastigheter strömmar dagligen stora mängder resurser och en strategi över fastigheters avfallsflöden och lösningar är A och O för att öka återvinningsgraderna och bidra i omställningen till en cirkulär ekonomi. Här handlar det om att synkronisera avfallsflödet från var enskild hyresgäst till lösningen i miljörummet och vidare till resurscentret där materialet cirkuleras på ett så klimateffektivt sätt som möjligt. Därtill spelar data och statistik över avfallsmängder en allt större roll – men hur mäter man insats och effekt av sin återvinningslösning och varför är detta av betydelse? Office Recycling har bjudit in sina vänner på Xvii, en konsultbyrå inom hållbar och cirkulär produkt- och affärsutveckling, för att diskutera och sätta perspektiv på återvinningens roll i omställningen samt vilken skillnad verklig data kan göra för rapportering, uppföljning och effektivisering.

Talare:
Linus Lindeborg - KAM & Avfallsstrategi för hållbara fastigheter,Office Recycling
Taina Flink - Tf VD och grundare av Xvii, Expert cirkulär design
Malin Möller, Managementkonsult inom hållbar och cirkulär affärsutveckling, Xvii


Cirkulära scenen