En välmående framtid. Cirkulär ekonomi för social hållbarhet

Medverkande:Anne Lunde Dinesen, nationell samordnare för Stadsmissionens matcentraler & Joel Smedberg, VD Brighteco
Moderator: Elin Bergman

Pandemi, klimatkris och krig innebär stort lidande och sätter den globala ekonomin i gungning. Hur kan cirkulär ekonomi vara ett sätt att forma en framtid med mer välmående människor och samhällen? Via sina matcentraler distribuerar Sveriges Stadsmissioner överskottslivsmedel från butiker, leverantörer och grossister till människor i utsatthet. Förra året förmedlade de 2 100 ton mat och erbjöd matstöd till över 10 000 medlemshushåll via matkasse och Matmissionen-butikerna. Samtidigt erbjuder de arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Anne Lunde Dinesen, som är nationell samordnare för Stadsmissionens matcentraler, berättar hur de använder cirkulär ekonomi för att lindra matfattigdom, minska matsvinn och skapa arbetstillfällen. Med sin cirkulära affärsmodell för belysning visar Brighteco att det mest logiska är att använda de resurser – såväl material som arbetskraft – som vi redan har lokalt, istället för att göra oss beroende av jungfruliga material och arbetskraft på andra sidan jordklotet. Företagets grundare och VD, Joel Smedberg, berättar om hur de genom att sälja ljus som funktion skapar starkare lokalsamhällen, bättre kundrelationer och mer välmående medarbetare. 

Foto: NN

Cirkulära Scenen